Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Kvinna som skriver på en bärbar dator
Att ta upp problem

Mölnlyckes Ethics Hotline

Ethics Hotline gör det möjligt för interna och externa intressenter att rapportera problem och klagomål eller andra misstänkta brott mot lagar, policyer och procedurer eller olämpligt beteende. Sådan rapportering kan bland annat omfatta frågor som rör bedrägerier, korruption, arbetsmiljöproblem och diskriminering.

Läs mer

Kontakta oss