Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

hidden1hidden2
Du har vad som krävs

Innovation är kärnan i vilka vi är som företag

Mölnlycke har legat i framkant av förändring sedan 1849 med banbrytande innovationer som förbättrar livskvaliteten för patienter och de som vårdar dem, samtidigt som vi minskar vårdens miljöpåverkan. Framöver kommer vi att dra nytta av vårt stolta arv när vi fortsätter att revolutionera vården för både människor och planeten.

hidden1hidden2
Patientuppvärmning

"Den bästa strategin för att upprätthålla normotermi börjar med förvärmning av hudens yta före induktion av anestesi, för att undvika det initiala temperaturfallet." Dr Johan Ræder, Professor vid Universitetet i Oslo, Norge

Läs mer om hur du kan förebygga hypotermi

hidden1hidden2

Det finns ett annat sätt

Återskapandet av ett konstverk illustrerar en av de enklaste lösningarna som kan möjliggöra mer hållbara operationer.

Läs mer

hidden1hidden2

Mölnlyckes produkter

hidden1hidden2

Det är dags för förändring

Kraftigt vätskande sår är svåra att behandla. Det kan finnas ansamlad sårvätska, nekrotisk vävnad och fördröjd läkning till följd av förekomsten av biofilm. Patienterna kan känna smärta, förlägenhet och oro för läckage. Därför har vi ett annorlunda förhållningssätt till gelbildande fibrer. Tillhandahålla en sårläkningslösning med resultat som läkare vill se och som patienter kan känna.

Upptäck våra senaste innovationer

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakta oss