Skip to Main Content
I'm looking for
I'm looking for

Vi utvecklar och levererar produkter och lösningar för att uppnå de bästa resultaten inom sjukvården

Ni har vad som krävs

Proving it every day

Ni inspirerar oss till att utveckla lösningar för sårbehandling, prevention och operation. Er ständiga strävan efter nya och bättre sätt att behandla patienterna driver oss i vårt innovationsarbete. Ni har det som krävs för att göra verklig skillnad i patienternas liv. Och ni bevisar det varje dag.

Titta på filmen, se vad vi menar.

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market