Skip to Main Content
Jag letar efter

Alldeles för många patienter lider fortfarande av undvikbara trycksår.
Det behöver vi ändra på.

Ladda ner broschyren för förebyggande av trycksår, vilka bandage använder du vart?

hidden1hidden2
Mölnlycke – din partner i kampen mot trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår orsakar omfattande patientlidanden och behandlingen blir allt dyrare . Budgetar för sårbehandlingsmaterial skärs hela tiden ned, vilket försvårar behandlingen av dessa tryckår ännu mer. Förebyggande av trycksår ​​är avgörande för att förbättra patientvården och minska trycket på sjukhusen. Mölnlycke har en heltäckande lösning som inkluderar ett brett utbud av evidensbaserade produkter och skräddarsydd utbildning genom Mölnlycke Advantage. Vår höga servicenivå och långa erfarenhet av att genomföra framgångsrika förebyggande projekt gör oss till rätt partner i din kamp mot trycksår.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Slutsats

Syftet var att undersöka om ett flerlagers skumförband med silikonvidhäftning, som tillägg till standardiserade förebyggande åtgärder av trycksår, skulle göra någon skillnad när det gäller att minska förekomsten av trycksår hos högriskpatienter.

  • En randomiserad kontrollerad studie vid åtta sjukhus i Belgien
  • 1633 patienter, varav 2,4 % av patienterna var från intensivvårdsavdelningen
  • Patienterna delades slumpmässigt in i tre lika stora grupper
  • Maximal behandlingstid var 14 dagar

Kontrollgrupp: Standardiserade förebyggande åtgärder av trycksår som beskrivs i sjukhusprotokoll, inget förband applicerades

Experiment/behandlingsgrupp: Standardiserade förebyggande åtgärder tillsammans med flerlagers skumförband med silikonvidhäftning som Mepilex® Border, Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel (Mölnlycke Health Care) som appliceras på utsida höft, sakrum och häl.

Läs hela artikeln              One-pager

RCT - studie 

hidden1hidden2

Trycksår orsakar onödig smärta och lidande  och drabbar

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Läs Eskos historia

Esko, 66 år, har lidit av trykksår de senaste 10 åren och genomgått 5 stora trycksårsoperationer. Efter sin olycka varnades han för trycksår. Esko levde de första 20 åren utan att få trycksår, innan det första trycksåret kom. Nu vill Esko öka medvetenheten om trycksår i sjukvården och bland patienter.

Läs historien

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Starka evidens stödjer en förändring

Mepilex Border har över 100 olika evidens, inklusive flertalet randomiserade studier  , som visar den isolerade effekten av förband för att förhindra trycksår          . Förband bör användas som en del av en behandlingsplan där du regelbundet inspekterar huden i området.

hidden1hidden2

Vi finns här för dig när du behöver oss

Mölnlyckes terapiprogram för trycksår består av beprövade produkter och klinisk support som kan ge positiva effekter för prevention och behandling av trycksår på din avdelning. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att lyckas med ditt förebyggande arbete?

Hör av dig till oss!

Kontakta oss

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Onödigt lidande, onödiga kostnader

Brist på optimala trycksårsförebyggande åtgärder kan innebära långa behandlingstider och stora kostnader på lång sikt. Kvalitetsprodukter och evidensbaserade riktlinjer att förebygga trycksår, ger en betydande hälsoekonomisk påverkan.

 

hidden1hidden2

Visar på betydande ekonomisk påverkan i en kohort med över 1 miljon patienter

En studie av William Padula, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, MD, USA)12, där han undersökte rapporterbara sjukhusförvärvade trycksår kategori 3 och 4, på 38 akademiska medicinska centra (AMC) under en 6-årsperiod, som involverade en kohort av 1,03 miljoner högriskpatienter. Där resultatet visade att användningen av Mepilex® Border minskade antalet rapporterbara trycksår per år, med 4 i en genomsnittlig AMC  . 
 
hidden1hidden2
Mölnlycke Advantage - en skräddarsydd utbildningsportal för vårdpersonal

Mölnlycke Advantage är en web-baserad utbildningsplattform som samlar kunskap om förebyggande och behandling av sår i form av webinars, podcasts, utbildningsmoduler och kliniska evidens samt den senaste informationen om bästa praxis, ny teknik och nya behandlingsmetoder – skräddarsytt för att hjälpa dig utveckla din kompetens och förbättra dina vårdresultat.

hidden1hidden2

Från beprövad prevention till effektiv behandling – en heltäckande lösning för alla trycksårsrelaterade behov

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Skydda den extra sårbara hälen mot trycksår

Varför är det viktigt att skydda hälen?

Läs mer

hidden1hidden2
hidden1hidden2

 

 

'Referenser'