Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Utvecklade med patienten i åtanke

Optimera din sårbehandling och ditt förebyggande arbete med Mepilex®. Produkterna i Mepilex-sortimentet stöds av över 300 kliniska bevis och hälsoekonomiska resultat.

Mepilex finns tillgängligt i flera storlekar och former för att möta dina utmaningar med sårbehandling. Vi har innovationen i blodet. Vi förbättrar kontinuerligt våra lösningar och utvecklar nya för att fortsätta förbättra vårdresultaten för patienterna.

Mepilex kommer att fortsätta driva på utvecklingen inom sårbehandling och prevention.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Mepilex-sortimentet innehåller sårkontaktlagret Safetac

Safetac är det första sårkontaktlagret med silikon som gör vidhäftningen mindre smärtsam. Vi utformade Safetac så att det formar sig efter huden utan att fastna i det fuktiga såret  och enkelt kan avlägsnas utan att huden skadas   . Det innebär mindre smärta för dina patienter  . Safetac skyddar också ny vävnad och intakt hud, vilket bidrar till en snabbare naturlig läkning       . Safetac-lagret förseglar sårkanterna, vilket skyddar huden från skadliga läckage och maceration     . Minskad smärta och mindre hudskador  -   snabbare läkning kan också medföra lägre behandlingskostnader  -   .
Välj Mölnlyckes pålitliga förband med Safetac – bättre resultat för patienterna och för ekonomin.

hidden1hidden2
Kontakta oss