Skip to Main Content
Jag letar efter

Events och utställningar du hittar oss på

Personliga möten – nya lösningar.

Vi på Mölnlycke har ett starkt engagemang för all hälso- och sjukvårdspersonal. Vårt mål är att ge dem det de behöver för att kunna förbättra kliniska och ekonomiska resultat och ge patienterna bästa möjliga vård.

Vi deltar på mässor och utställningar lokalt samt runtom i världen så att vi får tillfälle att träffa kliniker, vårdpersonal och administratörer ansikte mot ansikte. Vi vill ställa frågor och lära oss mer om de utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför varje dag. Det här är viktigt för oss eftersom det är en chans för oss att lära oss mer om nya behov som vi kan möta med innovativa lösningar.

Här hittar du nyheter om alla events vi finns på under året. Och, om du ska besöka en mässa eller utställning, kom gärna förbi vår monter så kan vi prata mer om lösningar för bättre vård och bättre vårdresultat.

Share this page on social media

Kontakta oss
Välj marknad 

Select your market