Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
En arbetsplats som erkänner framgång

Vi strävar efter att belöna de medarbetare som går längre för att leverera bra resultat. Våra Reward Programs erkänner långsiktiga och kortsiktiga prestationer, och uppmuntrar våra medarbetare att inte bara driva fram goda resultat för verksamheten, utan även att sträva efter att främja vår företagskultur och våra värderingar.

Lediga tjänster

hidden1hidden2
En helhetssyn på välbefinnande

På Mölnlycke är människor vår högsta prioritet. och vi strävar efter att ge våra medarbetare de resurser de behöver för att må bra, både på och utanför jobbet. För att säkerställa att vi tillgodoser allas behov har vi tagit ett helhetsgrepp om välbefinnande med målet att proaktivt förbättra livskvaliteten för alla våra medarbetare. Vi erbjuder stöd både på global och lokal nivå, och vi strävar efter att ge dig verktyg, vägledning och support under alla steg på din individuella resa.

Kontakta oss