Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Våra fokusområden
hidden1hidden2

Mölnlycke stöder till fullo målen i FN:s Parisavtal om klimatförändringar. Vårt åtagande är att uppnå nollvisionen om koldioxidutsläpp senast 2050 och frikoppla materialanvändningen från vår tillväxt.

Som ett hälsovårdsföretag har det alltid varit avgörande att upprätthålla starka, ömsesidigt fördelaktiga relationer med alla våra intressenter Vi bryr oss om våra kunder, patienter, våra medarbetare som individer, våra leverantörers medarbetare – och samhällets utveckling i allmänhet.

Vi förväntar oss att alla våra medarbetare lever upp till åtagandet om att följa lagar och regler och att bedriva en etisk verksamhet. Vår ambition är att kontinuerligt förbättra efterlevnadsramverket med stöd av ett förankrat integritetstänk i hela organisationen.

 

hidden1hidden2
Omslag till Mölnlyckes integrerade års- och hållbarhetsredovisning 2021 med en barnpatient och en sjuksköterska
Vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning 2021
Transparens

Hållbarhetsrapporteringscenter

Vi är transparenta om vår påverkan på miljö, människor och samhälle. Varje år redovisar vi resultat och prestation i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.
Rapporten har utformats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, och Mölnlycke kommer att fortsätta arbetet med att anpassa sin rapportering till GRI Standards och riktlinjerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Läs Mölnlyckes integrerade års- och hållbarhetsredovisning 2022

hidden1hidden2
Kontakta oss