Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
David Revez berättar om punktionsindikering och varför han använder dubbla handskar:

– När man frågar om dubbla handskar som säkerhetsrutin är reaktionerna blandande, oavsett typen av kirurgiskt ingrepp. Alla kirurger hävdar att "händerna är viktigast av allt", "det är i händerna alla mina år av träning sitter" eller "näst efter hjärnan är händerna min viktigaste kroppsdel. Utan händerna kan jag inte göra något". Ändå har vissa kirurger fortfarande ett starkt motstånd mot dubbla handskar medan vissa vägrar att operera utan dubbla handskar.

All kontakt med blod innebär en risk i form av blodburna sjukdomar som hepatit och HIV. Det är anledningen till att man började använda operationshandskar från första början. Det är vanligt med stickhål i handskarna (i upp till 45 procent av ingreppen vid vissa typer av kirurgi)   och de går lätt obemärkt förbi (i upp till 92 procent av fallen). Dubbla handskar har rekommenderats som ett extra skyddande lager vid alla kirurgiska ingrepp – inte bara för högriskingrepp . Det är bevisat att dubbla handskar minskar risken såväl för spridning av blodburna sjukdomar  som för exponering för farlig och kostsam korskontaminering och infektion, både för patienten och kirurgen. Enligt en Cochrane Review från 2014 minskar dubbla handskar risken för blodkontamination med 65 procent och risken för perforering av innerhandsken med 71 procent, jämfört med enkla handskar .

 

hidden1hidden2

Skydd och trygghet för personal

Varför är det extra skyddslagret viktigt, och vad beror motståndet på? Utöver trygghetskänslan och det bevisade skyddet av personalens och patienternas hälsa ger dubbla handskar även andra typer av skydd. För ett sjukhus är en policy med användning av dubbla handskar ett sätt att skydda sin investering. Hur?

En kirurgs händer, utbildning och erfarenhet är hans eller hennes levebröd och i förlängningen en förutsättning för sjukhusets verksamhet. Den utbildning och det arbete kirurgerna har utfört på sjukhuset har ett värde. Detsamma gäller för hela operationspersonalen. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv skyddar dubbla handskar sjukhuspersonalen och sjukhuset genom att minska riskerna.

Sjukvårdspersonal som har råkat ut för skär- och stickskador har vittnat om rädslan, sömnlösheten och oron under den långa väntan på att få veta hur exponeringen för blod har påverkat deras hälsa. De arbetar med händerna och är beroende av allt skydd de kan få. Denna typ av skada kan leda till förlorad arbetstid, potentiellt känslomässigt trauma för patienten och personalen och kan även få rättsliga åtgärder och ekonomiska konsekvenser.

Testning och förebyggande behandling efter exponeringen kan också vara kostsamt. Enligt statistik från fyra vårdanläggningar i USA är den genomsnittliga behandlingskostnaden vid exponering för en patient med hepatit C 650 dollar, och behandlingskostnaden vid exponering för en HIV-smittad patient är 2 456 dollar. . Kostnaderna på europeiska vårdanläggningar är också höga. I Spanien kostar behandlingen från 172 euro (om patienten inte har hepatit B och C eller HIV) till 1 502 euro (om patienten testas positivt för hepatit C och HIV) .

Ett annat viktigt orosmoment är givetvis risken för och behandlingen av infektion på operationsstället. En sådan infektion kan förlänga patientens sjukhusvistelse till det dubbla (i genomsnitt med 16,8 ytterligare dagar) och kräva en extra veckas (7,4 dagar) antibiotikabehandling . Detta innebär i princip en ökning av den sammanlagda vårdkostnaden med 61 procent .

Dubbla handskar är ett enkelt och effektivt sätt att minska kostnaden för yrkesrelaterad exponering för perkutana skador.

hidden1hidden2

Träna om hjärnan för bättre skydd: taktil känsla är sista argumentet

Citat från Julie Karlsson, traumasjuksköterska –Till läkare som inte använder dubbla handskar säger jag bara: "Gör det!" Det är ett mycket enkelt sätt att skydda dig själv och alla andra. Riskerna och kostnaderna är bevisade. Det enda som återstår är att få bort motståndet mot dubbla handskar och öka motivationen att använda dem. Fler bland kirurger och operationspersonal behöver skydda sig mot faror och risker. Första steget är att tänka om och ställa om med en evidensbaserad strategi som sätter ännu större fokus på vaksamhet och på att sätta säkerheten främst.

Sjukvårdspersonal säger att de både behöver och vill ha extra skydd och detta prioriteras i lagstiftning och rekommendationer. Exempelvis rekommenderar både Sharps Agenda i USA och EU-direktivet om stick- och skärskador (extern länk, öppnas i ett nytt fönster) i Europa dubbla handskar som en skyddsåtgärd mot stick- och skärskador och de påtagliga följderna av sådana skador. Andra myndigheter som amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  , Occupational Safety and Health Administration (OSHA) , the Association of Perioperative Registered Nurses (AORN)   och American College of Surgeons (ACS) för att bara nämna några få rekommenderar alla att man använder dubbla handskar vid invasiva kirurgiska ingrepp. Det finns belägg för att dubbla handskar borde vara standard vid alla kirurgiska ingrepp , och i rekommendationer, lagstiftning och belägg nämns dubbla handskar vanligen som bästa praxis.

Det sista argumentet mot dubbla handskar – ofta det sista hindret att komma över – är den taktila känslan. Jämfört med vinsten i säkerhet är den minskade taktila upplevelsen med dubbla handskar oviktig. Resultaten blir inte sämre med dubbla handskar: studier har visat att de flesta kirurger efter en inledande tillvänjningsperiod (oftast mindre än två dagar)  har lika bra manuell färdighet och känslighet för beröring med dubbla handskar som utan handskar eller med enkla handskar   . Innovationer som ger tunnare handskar än någonsin och mer följsamma operationshandskar kan användas för att möta argumenten mot dubbla handskar.

Nästa steg i ett fullständigt skydd är dubbla handskar med punktionsindikeringssystem med en tydlig, snabb och tillräckligt stor färgindikator som ger möjlighet att minska riskerna genom tidig upptäckt och snabba åtgärder.  Det innebär en ännu högre säkerhet i operationssalen, och ger maximalt skydd för kirurgen, vårdpersonalen och patienten.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss