Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

 

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Varför firar vi SPUD?

Vi vet att många trycksår kan förebyggas, så när de inträffar kan de ha en djupgående inverkan på patientens allmänna välbefinnande och kan vara både smärtsamma och försvagande. Stop Pressure Ulcer Day har vuxit till en internationell rörelse som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter i riskzonen runt om i världen.

2020 ansluter vi oss till rörelsen genom att presentera flera webbseminarier, specifikt fokuserade på de växande trycksårsutmaningarna i dagens kliniska miljö - och vad vi kan göra för att förbättra vården för alla utsatta patienter.

Kontakta oss