Skip to Main Content
Jag letar efter

Vi kan hjälpa till att öka effektiviteten i operationsrummet

Hälso- och sjukvården är ständigt pressad att spara in tid och kostnader. Vi erbjuder lösningar för att optimera effektiviteten i operationsrummen.

Kvinnliga kliniker i operationsrummet
Vi hjälper dig öka effektiviteten i operationsrummet

Cheferna inom hälso- och sjukvården står inför utmaningen att göra mer med en mindre budget, och att effektivisera de kirurgiska ingreppen utan att kompromissa med kvaliteten eller säkerheten.

Vi får höra att förberedelserna inför operationer och städningen efteråt är de aktiviteter som kostar mest och tar längst tid.

Det finns även andra utmaningar som tar upp resurser, som bland annat:

  • ett ökande antal ingrepp
  • komplicerade upphandlingsprocesser
  • nedskärningar på materialhanteringssidan
  • underbemanning
  • övertidskostnader

Utmaningar i operationsrummet

Vi tror att effektiviteten i operationsrummet kan ökas avsevärt om man minskar tiden som krävs för att hantera alla kirurgiska komponenter. Tidigare har sjuksköterskor hämtat all utrustning från materialrummet och dukat upp inför varje ingrepp. Andra nödvändiga steg för att få alla komponenter på plats – som inventering, beställning, lagerhållning och transport – tar också tid  .

Vårdpersonalen lägger mycket tid på att förbereda inför ingrepp – upp till 30 minuter    i vissa fall, och operationsrummen kan då inte användas till full kapacitet.

Eftersom personalen måste ägna så mycket tid åt att packa upp och fylla på lager med kirurgisk utrustning får de mindre tid för själva ingreppen och för patientvård. Detta är en onödig källa till stress. Stressen leder till sämre arbetstillfredsställelse, vilket gör det svårare att rekrytera och behålla kompetent operationspersonal.

'Referenser'

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.