Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Prevention av trycksår

Kostnaden för att behandla trycksår är 3,6 gånger större än kostnaderna för förebyggande åtgärder . Eftersom de kliniska, vetenskapliga och ekonomiska effekterna av beprövade preventionsprotokoll är väl etablerade   fokuserar vi på att bygga vidare på bästa vårdpraxis och på att stödja vårdpersonalen i preventionsarbetet. Vi erbjuder också utbildningar och stöd från experter på området.

Viktiga aspekter av trycksårsprevention

Rutinåtgärder för trycksårprevention innefattar:

  • Riskbedömning för identifiering av patienter i riskzonen (involverar vanligtvis ett riskbedömningsverktyg (t.ex. Braden-skalan) i kombination med en hudbedömning))
  • Tidiga tecken på tryckskador vid bedömning av hud och vävnader
  • Förebyggande hudvård för att stärka och skydda huden från skador (att hålla huden ren och torr hjälper till att kontrollera dess mikroklimat)
  • Användning av stödytor för att minska tryck
  • Placering av sängens huvudände i 30 graders vinkel (eller mindre vinkel) för att minska risken för skjuvning
  • Applicering av profylaktiska förband på områden som ofta utsätts för friktion och skjuvning (t.ex. på sakrum och hälar)  
  • Vändning och ompositionering av patienter för att minska tryckbelastningen 
  • Ge patienterna tillräckligt med näring och vätska för att behålla hudens integritet och motståndskraft mot tryck   
hidden1hidden2

Profylaktiska förband

Applicering av profylaktiska förband på högriskområden är en viktig del i preventionsprotokollen. Internationella kliniska praktiska riktlinjer    rekommenderar nu att man överväger att applicera polyuretanskumförband på högriskområden för att förebygga uppkomsten av trycksår.

Flera studier, inklusive randomiserade kontrollerade studier, visar att dessa förband är effektiva när det gäller att förebygga trycksår på sakrum och hälar   . De bidrar till att förebygga de fyra yttre omständigheter som bidrar till att trycksår uppstår genom att minimera och omfördela skjuvning och tryck och upprätthålla ett optimalt mikroklimat      .

 

hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss