Skip to Main Content
Jag letar efter

Prevention av trycksår

Kostnaden för att behandla trycksår är 3,6 gånger större än kostnaderna för förebyggande åtgärder . Eftersom de kliniska, vetenskapliga och ekonomiska effekterna av beprövade preventionsprotokoll är väl etablerade   fokuserar vi på att bygga vidare på bästa vårdpraxis och på att stödja vårdpersonalen i preventionsarbetet. Vi erbjuder också utbildningar och stöd från experter på området.

Viktiga aspekter av trycksårsprevention

Rutinåtgärder för trycksårprevention innefattar:

 • Riskbedömning för identifiering av patienter i riskzonen (involverar vanligtvis ett riskbedömningsverktyg (t.ex. Braden-skalan) i kombination med en hudbedömning))
 • Tidiga tecken på tryckskador vid bedömning av hud och vävnader
 • Förebyggande hudvård för att stärka och skydda huden från skador (att hålla huden ren och torr hjälper till att kontrollera dess mikroklimat)
 • Användning av stödytor för att minska tryck
 • Placering av sängens huvudände i 30 graders vinkel (eller mindre vinkel) för att minska risken för skjuvning
 • Applicering av profylaktiska förband på områden som ofta utsätts för friktion och skjuvning (t.ex. på sakrum och hälar)  
 • Vändning och ompositionering av patienter för att minska tryckbelastningen 
 • Ge patienterna tillräckligt med näring och vätska för att behålla hudens integritet och motståndskraft mot tryck   

Profylaktiska förband

Applicering av profylaktiska förband på högriskområden är en viktig del i preventionsprotokollen. Internationella kliniska praktiska riktlinjer    rekommenderar nu att man överväger att applicera polyuretanskumförband på högriskområden för att förebygga uppkomsten av trycksår.

Flera studier, inklusive randomiserade kontrollerade studier, visar att dessa förband är effektiva när det gäller att förebygga trycksår på sakrum och hälar   . De bidrar till att förebygga de fyra yttre omständigheter som bidrar till att trycksår uppstår genom att minimera och omfördela skjuvning och tryck och upprätthålla ett optimalt mikroklimat      .

System för vändning och positionering

Ompositionering av patienter är en annan viktig faktor för preventionsprotokoll  . Det finns flera olika metoder som kan användas för att ompositionera patienter och omfördela tryck på utsatta områden på huvud, sakrum och hälar:

 • system för vändning och positionering som gör det lättare för vårdpersonal att flytta patienterna genom att minska den fysiska ansträngningen och minska risken för skador   
 • formbara kuddar som enkelt kan anpassas så att de håller patienten i rätt position tills det är dags för nästa schemalagda ompositionering   
 • hälstövlar som designats specifikt för positionering av hälarna   

'Referenser'

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.