Skip to Main Content
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Lösningar för operationssalen

hidden1hidden2

Vi tror att läkande av människor inkluderar att ta hand om miljön. Därför måste ett holistiskt synsätt på vården omfatta planeten vi lever på. Genom att använda förnybara resurser i våra lösningar för att minska infektionsrisken i operationssalen arbetar vi för att göra göra verklig skillnad inom sjukvården. 

Se hela intervjun och lär dig mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Massbalans


Massbalansmetoden i vår produktion av draperingslösningar är ett sätt att stegvis övergå från fossilbaserade till biobaserade material i vår leveranskedja och ha kontroll på procentandelen biobaserade/icke-fossila material som går in i produktionssystemet. Att kunna spåra och kvantifiera resurser på detta sätt ger en mer transparent redovisning av våra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Livscykelanalys


Livscykelanalys (LCA) utgör grunden för vår förståelse av hur mycket massbalansmetoden bidrar till vårt mål att välja mijömässigt hållbara tillverkningsmaterial. LCA gör det möjligt att mäta miljöpåverkan från mer hållbara lösningar jämfört med befintliga standardlösningar.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Transparens

Vi är transparenta om vår påverkan på miljö, människor och samhälle. Varje år redovisar vi resultat och prestation i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.

Rapporten har utformats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, och Mölnlycke kommer att fortsätta arbetet med att anpassa sin rapportering till GRI Standards och riktlinjerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Läs Mölnlyckes integrerade års- och hållbarhetsredovisning 2022

hidden1hidden2

Operationshandskar

hidden1hidden2

Den här videon är en del av våra ansträngningar att hjälpa hälso- och sjukvårdsverksamheten att nå sina hållbarhetsmål.

Lyssna på Lars Wångblad när han pratar om handskars miljöpåverkan och det etiska inköpet av handskmaterial. Från materialet i våra handskar till att stödja etiska metoder i hela vår leveranskedja, vi arbetar för att göra en verklig förändring i hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär i slutet av denna sida.

hidden1hidden2

Sårbehandling

hidden1hidden2

I den här videon förklarar Karin vad vårdpersonal kan göra för att minska sårvårdens miljöpåverkan. Om du vill ha hjälp med att uppnå hållbarhetsmålen kan du kontakta Karin och hennes nordiska kollegor direkt.

Vi anser att sårvård handlar om att ta hand om miljön. Vi arbetar för att göra en verklig skillnad inom vården genom att minska antalet onödiga förbandsbyten och använda grön el i våra fabriker.

hidden1hidden2

Vi bryr oss om hållbar sjukvård

Hållbarhet är en strategisk prioritet för Mölnlycke, och WeCare är vår färdplan för hållbarhet fram till 2030. Planen handlar bland annat om att vi skapar ett gemensamt värde för alla våra intressenter. Detta är en drivkraft för tillväxt, innovation och produktivitet och är en viktig del av företagskulturen som vi erbjuder våra medarbetare.

Läs mer

Våra fokusområden

hidden1hidden2
Kontakta oss!
hidden1hidden2

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål, eller om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi arbetar med hållbarhet – vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Medgivande
Kontakta oss!
Kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Kontakta oss