Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Mepilex Border Heel

Behandling

Mepilex® Border Heel har utformats för att appliceras på hälen. Skumstrukturen i fem lager hanterar effektivt exsudat och sårmiljö.    . Mepilex Border kan också användas på ett stort antal vätskande sår, t.ex. trycksår, fotsår, traumatiska sår (t.ex. hudfliksskador) och kirurgiska sår.

Trycksårsprevention

Mepilex Border Heel har en bevisat förebyggande verkan mot trycksår . Förbandet kan användas för profylaktiskt behandling av högriskpatienter . Vetenskapliga studier har visar att Mepilex Border Heel kan förebygga de omständigheter som bidrar till att trycksår uppstår, genom att minimera och omfördela skjuvning och tryck och upprätthålla ett optimalt mikroklimat  .

Obs: att använda förband som profylaktisk behandling ersätter inte behovet av ett heltäckande preventionsprotokoll för trycksår.

Så här används Mepilex Border Heel

Här kan du se hur du enkelt applicerar Mepilex Border Heel för bästa möjliga resultat för din patient.

Stegvisa instruktioner för den första appliceringen

Stegvisa instruktioner: återapplicering

hidden1hidden2
hidden1hidden2

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Ladda ned

Produktdetaljer

Art. Nr Storlek cm Antal/Avd fp Antal/Trp
282750 22 x 23  30 
hidden1hidden2

Relaterade produkter

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

hidden1hidden2
Mer information

'Referenser'

Kontakta oss