Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Mepilex Border Sacrum

Behandling

Mepilex Border kan också användas på ett stort antal vätskande sår, t.ex. trycksår, bensår, fotsår, traumatiska sår (t.ex. hudfliksskador) och kirurgiska sår.

Trycksårsprevention

En randomiserad kontrollstudie som nyligen utfördes i USA visade att Mepilex Border Sacrum har en statistiskt signifikant verkan när det gäller att minska förekomsten av sjukhusförvärvade trycksår med upp till 88 %. Förbandet kan användas för profylaktisk behandling av högriskpatienter . Vetenskapliga studier har visar att Mepilex Border Sacrum kan förebygga de omständigheter som bidrar till att trycksår uppstår genom att minimera och omfördela skjuvning och tryck och upprätthålla ett optimalt mikroklimat .

Obs: användning av förband som profylaktisk behandling ersätter inte behovet av ett heltäckande protokoll för prevention av trycksår.

Så här används Mepilex Border Sacrum

Instruktioner för den första appliceringen

Stegvisa instruktioner: återapplicering

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Produktdetaljer

Art. nr. Storlek cm Antal/Fp Antal/Trp
 282450  22 x 25  5  30
 282050  16 x 20  5  40
 282500

 15 x 15 (Gammal design)

 5  50
hidden1hidden2

Relaterade produkter

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

hidden1hidden2
Mer information

'Referenser'

Kontakta oss