Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Exufiber Ag+

Exufiber Ag+ är avsett för behandling av måttligt till kraftigt vätskande sår. Förbandet är lämpligt för trycksår, venösa bensår och diabetiska fotsår. Exufiber Ag+ kan även användas under kompression.

Så här används förbandet

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Hydrolock -teknik

Överlägsen retentionskapacitet

Exufiber Ag+ med Hydrolock®-teknik är designat för kraftigt vätskande sår. Exufiber Ag+ är tillverkar i ett annat syntetmaterial än konventionella fiberförband  . Med hjälp av Hydrolock-tekniken packas fibrerna i förbandet tätt mot varandra, vilket lämnar mindre plats för sårvätskan att flöda fritt. Detta ger en överlägsen retentionskapacitet för vätskor, jämfört med andra gelbildande fiberförband, och risken för läckage och maceration av huden minskas.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

Mer information

'Referenser'

Kontakta oss