Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Cochrane-utvärdering – resultatdiagram
Anpassat från Tanner et al 2006

Resultat

Perforeringsfrekvensen vid användning av enkla handskar jämfört med dubbla handskar kunde utvärderas systematiskt i tio av de studier som granskades i Tanner-studien. Resultaten av denna utvärdering visade att dubbla handskar betydligt effektivare förhindrade perforering av innerhandsken: 11 procent av de enkla handskarna perforerades; 3 procent av innerhandskarna perforerades när dubbla handskar användes.   
Betydligt fler punktioner detekterades med Biogel punktionsindikeringssystem.  

Mischke et al visade också att dubbla handskar avsevärt minskade risken för perforering av innerhandsken.   Det fanns inga betydande skillnader mellan enkla och dubbla handskar när det gällde perforeringsfrekvensen för ytterhandsken, vilket indikerar att den manuella rörelsefriheten inte försämras med dubbla handskar.   

Resultaten från dessa två systematiska granskningar bekräftar att dubbla handskar ger bättre skydd mot blodkontamination och perforering av innerhandsken.    

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

Mer information
hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss