Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Skydd som syns

Biogel Indicator System är unikt eftersom det erbjuder punktionsindikering som är:  

  • Tydlig – Valet av innerhandskens färg bygger på färgfysik och det mänskliga ögats maximala känslighet.
  • Snabb   – Handskarna är utformade för att ge en synlig punktionsindikering så fort som möjligt och för att indikationsområdet ska växa snabbt i storlek.
  • Stor   – Biogel-indikeringen är stor och syns även på håll.

Biogel PI Micro Indicator-systemet ger en betydligt tydligare och snabbare punktionsindikering än andra system med dubbla handskar i syntetmaterial .

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

hidden1hidden2
Mer information

'Referenser'

Kontakta oss