Skip to Main Content
Jag letar efter

Diabetiska fotsår

Att hantera en av de allvarligaste komplikationerna vid diabetes.

äldre man som vilar sig bredvid sin hund

Diabetiska fotsår är en vanlig och allvarlig komplikation vid diabetes mellitus typ 1 och 2.. Diabetes kopplas till ischemi, neuropati och deformiteter som leder till förhöjd risk för utveckling av fotsår, och låg sannolikhet för att såren ska läka.

På grund av den minskade blodförsörjningen till de nedre extremiteterna kan nekros och infektioner lätt uppstå i diabetiska fotsår. Även djupvävnaden kan påverkas, inklusive skelettet.. Den åldersjusterade frekvensen för amputation av lägre extremiteter uppskattas vara 15 gånger högre hos individer med diabetes än hos den övriga befolkningen  .

Behandlingsstrategierna för diabetiska fotsår innefattar debridering, skydd mot trauma, behandling av infektion, kontroll av sårvätska och åtgärder som främjar läkningen .

Kunskap

Mer information

'Referenser'

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.