Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Läs mer om klinisk evidens.

Ladda ner sammanfattningen

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

hidden1hidden2
Ladda ner broschyr
hidden1hidden2
Sjukvårdspersonal som talar med en äldre kvinna

Trycksår utgör ett problem.

Trycksår är smärtsamma och generande för patienter och påverkar patientens självständighet och livskvalitet  Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna   och drabbar upp till 23 % av sjukhuspatienterna  .

Personer med trycksår löper 4,5 gånger större risk att avlida än personer med samma riskfaktorer men utan trycksår  .

Läs mer om trycksår

hidden1hidden2
Mölnlycke Advantage
Syftet med Mölnlycke Advantage är att ge deltagarna utbildning och insikter som kan behövas för att driva förändring och förbättra patientresultaten på vårdinrättningar. Ta en titt på utbildningsmaterialet om trycksår för vårdpersonal nedan , och anmäl dig:
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss