Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Optisk troakar 12 mm

Optiska troakarer

Optisk troakar ger direkt visualisering av skikten i bukväggen när troakaren förs in, vilket minskar risken för troakarrelaterade skador, i synnerhet vid portplacering. Den optiska troakaren ger en säker ingång till bukhålan.

Välj mellan modeller med eller utan pistolgrepp, tillgängliga i 5 mm-utförande (endast utan pistolgrepp) 11 mm och 12 mm. 

hidden1hidden2
Hassontroakar med ballong

Troakarer med ballong

Troakarer med ballong ger en bättre atraumatisk kanylfixering i bukväggen och förhindrar att kanylen rör sig, även under tidskrävande ingrepp och instrumentbyten. Den hindrar kanylen från att tränga in för långt i magväggen, vilket ökar kirurgens arbetsutrymme och gör det lättare att se, samtidigt som pneumoperitoneum bibehålls.

hidden1hidden2
Bladeless troakar med dilaterande spets

Bladeless troakarer

Designad för att separera i stället för att lacerera vävnaden och orsaka reducerad skada på fascia jämfört med troakarer med blad, vilket ger minskat behov av förslutning av fascia.

hidden1hidden2
Hasson troakar 12 mm

Hasson troakar

Hasson troakarer är designade för kirurger som föredrar säkerheten med öppen teknik för portplacering. Dess design med trubbig spets förhindrar oavsiktlig skada på viscera under införing. Kanyldjupet kan snabbt justeras med den enkla och effektiva fixeringsanordningen.

hidden1hidden2
Skärande troakar (Troakar med knivblad) framsida

Skärande troakar (Troakar med knivblad)

Har ett vasst, rakt blad och en enkel och intuitiv skyddsmekanism som förhindrar oavsiktlig vävnadsskada, i synnerhet vid "blind" primärportsplacering. Det vassa, raka bladet kräver låg införingskraft och minskar skadan på fascia. Reducerad bladbredd minimerar laceration och optimerar vävnadsdilatationen.

hidden1hidden2
Universal troakarhylsa

Universal troakarhylsa

Kompatibla med alla obturatorer av samma storlek (med skyddat blad, bladeless, optiska) vilket optimerar beställning, förvaring och kostnadsbesparing.

hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för troakarer

Troakarerna från Mölnlycke är utformade för skapa en port för endoskopiska instrument in till patientens kroppshålighet. Kan användas för ett flertal olika endoskopiingrepp. 

Så här används troakarer

Se en film om hur troakarer med ballong används.

hidden1hidden2

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Ladda ned

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Mölnlyckes monopolära saxar utklassar konkurrenterna i alla kategorier

Kirurger i tester föredrar Mölnlyckes instrument

Tjugoen laparoskopikirurger i Tyskland, Sverige och Storbritannien deltog i en nyligen utförd randomiserad jämförande studie av nya laparoskopiska instrument från Mölnlycke® och instrument från tre andra marknadsledande konkurrenter . Alla kirurgerna försågs med ögonbindlar för att de skulle kunna vara objektiva i sin bedömning och endast vägledas av hur instrumenten kändes i handen.

Resultatet? De flesta föredrog de nya Mölnlycke-instrumenten.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakta oss