Skip to Main Content
Jag letar efter

Effektivitetsstudie om Mölnlyckes kundanpassade set

När ingreppsspecifika set infördes på sjukhusen i Europa uppnådde man tidsbesparingar på mellan 40 och 55 %, vilket innebar att fler ingrepp genomfördes. På ett sjukhus i Frankrike hann man med runt 37 % fler ingrepp.

Komponenter från Mölnlyckes kundanpassade set på ett bord

Introduktion

På sjukhus i Europa används traditionellt singelpackade, sterila produkter för kirurgiska ingrepp. Operationssjuksköterskorna hämtar all utrustning från materielrummet och dukar upp varje enskild produkt inför ett ingrepp. För att rätt komponenter ska finnas på plats krävs att man går igenom ett antal steg: inventering, beställning, lagerhållning och transport.

Idag strävar sjukhusledningen efter att skapa så effektiva behandlingsprocesser som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten eller säkerheten. Därför ökar pressen på sjukhusen – fler ingrepp ska genomföras, men resurserna blir inte större    . Optimeringen av interna processer för att öka effektiviteten har blivit allt viktigare.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka effekterna och kvantifiera tidsbesparingarna vid implementering av Mölnlyckes kundanpassade set.

Total tidsbesparing per år efter införande av Mölnlycke kundanpassade set i Tyskland
Resultat

Resultaten av studien visar tidsbesparingar på mellan 40–59 % jämfört med användningsprocessen för engångsmaterial efter införandet av Mölnlycke kundanpassade set på sjukhusen i studierna.

Tabell 1: Sammanfattning av tidsbesparingar

Sjukhus Antal använda Mölnlycke kundanpassade set Antal ingrepp per år Total tidsbesparing (timmar) Total tidsbesparing (%) Tidsbesparing för förberedelser och städning (%)
Frankrike 3 4 199 2 699 59 55
Sverige 12 3 005 2 047 59 48
Tyskland 11 2 785 1 060 40 40

Tidsbesparingarnas omfattning beror på flera faktorer, inklusive hur många olika Mölnlycke kundanpassade set som använts, hur många komponenter som ingick i varje set och hur många ingrepp som utfördes med seten. Det visade sig att sjukhusen sparat in mest tid på förberedelsesteget och städningen efter ingrepp, men det fanns även fler områden som effektiviserats.

Beroende på sjukhusens individuella målsättningar drog man nytta av tidsbesparingarna på olika sätt, till exempel genom:

  • Att utföra fler ingrepp och erbjuda patienterna behandling snabbare.
    • På det franska sjukhuset utfördes 37 % fler ingrepp efter att seten infördes.
    • På det tyska sjukhuset ökade antalet ingrepp med 18 % per år.
  • Personalutbildning.
Slutsatser

Resultaten av fallstudierna visar att sjukhus kan göra betydande tidsbesparingar (mellan 40–55 %) om de inför Mölnlyckes kundanpassade set för kirurgiska ingrepp i sina operationsrum. Den frigjorda tiden gör det möjligt att utföra fler ingrepp. De ekonomiska effekterna är ett område som kräver vidare forskning.

'Referenser'

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.