Skip to Main Content
Jag letar efter

Förebyggande av infektioner i operationssår

Upp till 1 av 20 patienter som genomgår kirurgi utvecklar en sjukhusförvärvad infektion (SSI).Därför är det oerhört viktigt att operationssår skyddas efter ingrepp.

Vårdpersonal transporterar en patient på mobil säng

Sjukhusförvärvade infektioner och andra hudkomplikationer kan störa den normala läkningsprocessen, leda till längre sjukhusvistelse och till och med ytterligare kirurgi    – och givetvis mer smärta och obehag för patienterna  .

Förbandsrelaterade riskfaktorer för sjukhusförvärvade infektioner

Operationssår, precis som andra sår, är den idealiska grogrunden för patogener. När patienten lämnat operationsrummet finns ett antal faktorer kopplade till användningen av förband som kan öka infektionsrisken.

Förbandsbyten innebär en viss infektionsrisk; ju oftare förbandet byts, desto oftare exponeras såret för kontaminering .

Dålig vätskehantering är också en riskfaktor. Sårvätskan innehåller material från kontaminerande mikroorganismer . När det inte hanteras effektivt finns en större risk för fuktrelaterade skador (dvs. maceration) och bakteriell kontamination i såret, särskilt om det uppstår läckage utanför förbandet .

Skador på huden runt såret kan också kopplas till infektion. Den vidhäftning som används för att fästa traditionella förband kan till exempel orsaka blåsbildning . När blåsor spricker så ökar infektionsrisken .

'Referenser'

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.