Skip to Main Content
I'm looking for

Antimikrobiellt alginatförband

Melgisorb Ag

Antimikrobiellt alginatförband för måttligt till kraftigt vätskande sår

Melgisorb® Ag är ett antimikrobiellt skumförband som minskar bakteriell belastning.

Det råder internationellt konsensus om indicering av antimikrobiella åtgärder för att minska bakteriell belastning i infekterade sår  Melgisorb Ag fungerar även som en antimikrobiell barriär i sår med hög risk för infektion eller återinfektion . In vitro-tester visar att Melgisorb Ag kan inaktivera sårpatogener (bakterier och svamp) inom fyra timmar och verka i upp till 14 dagar  .

Melgisorb Ag kan absorbera stora mängder sårsekret. Alginatfibrerna suger upp stora volymer, och bildar en mjuk gel som skapar en fuktig sårmiljö och främjar läkning.

  • Mycket absorberande 
  • Snabb och långvarig antimikrobiell effekt  
  • Avsett för måttligt till kraftigt vätskande sår, sår med kaviteter och plana sår

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Melgisorb Ag

Melgisorb Ag är indicerat för behandling av alla måttligt till kraftigt vätskande delhudssår och fullhudssår, inklusive postoperativa sår, traumatiska sår, bensår, trycksår, diabetiska sår, hudtransplantationer och tagställen, sår med kaviteter, samt ytliga sår och delhudsbrännskador. Melgisorb Ag innehåller alginat, som kan hjälpa till att kontrollera mindre blödningar i ytliga sår. Förbandet kan även användas under kompression. Melgisorb Ag kan användas för att behandla infekterade sår eller sår med ökad infektionsrisk under övervakning av kvalificerad vårdpersonal. Endast för utvärtes bruk.

Ladda ned

Relaterade Mölnlycke-produkter

'References'

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.