Skip to Main Content
Jag letar efter

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Melgisorb Ag

Melgisorb Ag är indicerat för behandling av alla måttligt till kraftigt vätskande delhudssår och fullhudssår, inklusive postoperativa sår, traumatiska sår, bensår, trycksår, diabetiska sår, hudtransplantationer och tagställen, sår med kaviteter, samt ytliga sår och delhudsbrännskador. Melgisorb Ag innehåller alginat, som kan hjälpa till att kontrollera mindre blödningar i ytliga sår. Förbandet kan även användas under kompression. Melgisorb Ag kan användas för att behandla infekterade sår eller sår med ökad infektionsrisk under övervakning av kvalificerad vårdpersonal. Endast för utvärtes bruk.

Ladda ned

'Referenser'

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.