Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Infektionsprevention med handskar

För att förebygga infektioner och korskontaminering i operationsrummet måste man ta med alla viktiga faktorer i beräkningen: patienterna, personalen, utrustningen, ytorna och luftgenomströmningen. Vi samarbetar med hälso- och sjukvården för att hitta de effektivaste metoderna för att förhindra infektioner och korskontaminering.

Operationshandskar

Enkla handskar:

Användningen av operationshandskar hjälper till att minska infektionsrisken både för personalen och patienterna      och är en av många faktorer som man måste ta hänsyn till när det gäller att förebygga kontaminering i operationsrummet     . Men – om en handske skulle punkteras av en nål så fungerar skyddet inte längre, och hålet kanske inte heller går att se med blotta ögat. Om en handske punkteras ökar risken för postoperativa infektioner   .

Man kan använda puder för att lättare ta på och av operationshandskar. Problemet är att pudret kan minska motståndet mot infektioner, orsaka bakteriell miljöförorening och reaktioner mot främmande ämnen, och leda till försenad sårläkning, vidhäftning och granulombildning    . Alla dessa möjliga risker ökar i sin tur risken för postoperativa infektioner.  

Dubbla handskar med punktionsindikering:

Dubbla handskar med punktionsindikeringssystem – det vill säga en innerhandske och en ytterhandske – gör att användaren direkt ser om handsken punkteras. Det betyder att man snabbt kan byta handske och fortsätta med ingreppet utan att försämra skyddet mot korskontaminering    .

I en studie om hur handskar används vid kirurgiska ingrepp fann man att i undergruppen som använde indikatorhandskar detekterades stickhål i 90,2 % av de förekommande fallen, jämfört med 23 % och 36 % av fallen för undergruppen som använde dubbla (vanliga) handskar respektive enkla handskar   .

Användningen av dubbla handskar har visats minska risken för nålstick och skärskador och exponeringen för blodburna infektioner. Enligt en Cochrane Review från 2014 minskar dubbla handskar risken för perforering av innerhandsken med 71 procent, jämfört med enkla handskar  .

Dubbla handskar vid invasiv kirurgi rekommenderas nu av många tongivande myndigheter – bland annat

  • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   
  • National Association of Theatre Nurses (NATN)   
  • Association of periOperative Registered Nurses (AORN)   
  • American College of Surgeons (ACS)   
  • Royal College of Surgeons of England   
  • Australian College of Operating Room Nurses   
hidden1hidden2

Förebygga infektioner med hjälp av personalklädsel

Vi anser att personalklädsel är en viktig faktor när det handlar om infektionsprevention. En ändamålsenlig klädsel skyddar patienter från kontaminering från personalen och bidrar till att hålla luften ren i operationsrummet.

Återanvändbar avdelningsklädsel

Traditionell avdelningsklädsel i textilmaterial tvättas mellan varje användningstillfälle och återanvänds. Men plaggens kvalitet, i kombination med fläckar, slitage och antalet tvättar kan försämra materialets skyddande egenskaper.

Avdelningsklädsel i polypropylen

Avdelningsklädsel för engångsbruk kasseras efter användning, vilket minskar infektionsrisken. Avdelningsklädsel i polypropylen minskar avsevärt risken för bakteriell kontaminering av sår och luftburen kontaminering jämfört med traditionella bomullsplagg  .

Clean air suits

Ultraren luft i operationsrummet uppnås genom en kombination av laminärt luftflöde, optimering av antalet dörrar, antalet personer som befinner sig i rummet och användningen av clean air suits. Det är särskilt viktigt att luften hålls ren vid ortopediska och pediatriska ingrepp och vid implantationskirurgi.

Clean Air Suits är särskilt utformade för att minska risken för att personalen kontaminerar miljön med luftburna mikroorganismer. Dessa plagg har en bättre skyddseffekt än operationskläder i bomull/polyester för flergångsbruk genom materialets höga motståndskraft mot mikrobiologisk penetration,    även i miljöer där vanliga ventilationssystem används i operationsrummen  .

För att minska infektionsrisken bör clean air suits användas även när laminärt luftflöde finns installerat.

Förebygg bakterieinfektioner från patientens hud

Operationslakan och helkroppstvätt kan förhindra att mikroorganismer från patientens hud kontaminerar operationssår och orsakar postoperativa infektioner.

Operationslakan

Operationslakan förhindrar att mikroorganismer från patientens hud kommer in i operationsstället. Impermeabla material i lakanet fungerar som en barriär mot infektioner, och den effektiva vätskekontrollen ger ett torrare arbetsområde. De mest effektiva lakanen består av färre komponenter och är enkla att använda, vilket minskar kontamineringsrisken ytterligare.

Hudtvätt

Helkroppstvätt minskar hudens bakteriella belastning och minskar därigenom också risken för postoperativa infektioner. Ett antal olika rengöringsmetoder används:

  • Tvål och vatten: standardmetoden för tvätt av patienter. Den här metoden sprider ut mikroorganismerna från områden med naturligt hög bakteriell belastning till hela hudytan  .
  • Joderad povidon: preoperativ kroppstvätt med joderad povidon ger ett visst skydd, men när ämnet kommer i kontakt med kirurgirelaterade produkter som blod, var och fett minskar skyddets effektivitet  .
  • Klorhexidinglukonatlösning: flera studier har visat att klorhexidinglukonat förebygger sjukvårdsförvärvade infektioner i intensivvårdsmiljöer  . Det har nyligen utfärdats riktlinjer för kirurgiska ingrepp där man rekommenderar att patienterna duschas två gånger med klorhexidindiglukonatlösning innan ingreppet, och att man väntar minst en minut innan man sköljer av lösningen  . Det är också mindre risk för att klorhexidinet orsakar hudreaktioner än alternativen  .
hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss