Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Hållbarhet är ett stort ämne med många områden att ta hänsyn till och ofta med många komplicerade facktermer, så det kan verka omöjligt att få en full överblick över vad konceptet egentligen innebär och hur det fungerar i praktiken. Det är förvisso sant att ämnet ibland kan visa sig vara ganska utmanande, men när det förklaras enkelt är grundpremissen okomplicerad.

Hållbarhet växer snabbt till en av vår tids största överväganden och ligger nu i framkant av beslut som fattas inom alla sektorer, inklusive hälso- och sjukvård. Om vi ​​ska säkerställa en rättvis och hälsosam framtid för alla måste vi alla vara medvetna om vad det innebär att vara hållbar. 

Läs hela artikeln här
Kontakta oss