Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Förebygg hypotermi genom förvärmning av patienter

hidden1hidden2

Den genomsnittliga centrala kroppstemperaturen för en vuxen person är 37°C. Men om den centrala kroppstemperaturen sjunker under 36°C kallas det hypotermi. Detta är en risk för patienter som genomgår kirurgi: Cirka 7 av 10 patienter drabbas av oavsiktlig hypotermi1.

Under anestesins första timme kan den centrala kroppstemperaturen sänkas med upp till 1,5°C2. Detta beror främst på anestesin, eftersom det sker en omfördelning av värme från kroppens centrala delar till dess periferigenom vasodilation. Då sänks den centrala kroppstemperaturen samtidigt som temperaturen i kroppens perifera delar ökar. Blodkärlen vidgas och det varma blodet från kroppens centrala delar blandas med det kallare blodet från extremiteterna. I normalt tillstånd reglerar kroppen själv sådana temperaturskillnader med hjälp av huttring eller sammandragningar av blodkärlen. Kroppens naturliga termoreglering fungerar inte som normalt vid anestesins induktion och detta kan leda till oavsiktlig perioperativ hypotermi.

Aktiv förvärmning kan vara avgörande för att förhindra hypotermi genom att minska den inledande sänkningen av kroppstemperaturen – förvärmning är nyckeln till förebyggande.

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Användarinstruktioner

hidden1hidden2

EasyWarm: Aktiv uppvärmning med enkel hantering

I vår instruktionsvideo visar vi dig hur du använder EasyWarm® på rätt sätt. Vi ger också en översikt över fördelarna med vår aktivt självvärmande filt, samt informerar om försiktighetsåtgärder att vidta.

hidden1hidden2

Riv upp förpackningen med hjälp av den förklippta fliken i övre vänstra hörnet. Ta ur filten ur förpackningen för att exponera BARRIER EasyWarm för luft och därmed starta uppvärmningen.

Öppna och vik ut BARRIER EasyWarm helt. Filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft uppnår den en genomsnittlig arbetstemperatur på 44°C inom 30 minuter och bibehåller den i upp till 10 timmar. Hudtemperaturen under varje värmekudde uppgår till maximum 42°C.

För EasyWarm: Placera BARRIER EasyWarm med värmedynorna uppåt. För ingrepp i bukområdet och på de nedre extremiteterna placeras BARRIER EasyWarm över de övre extremiteterna och bröstet med filtens öppning i huvudhöjd. Vid ingrepp ovanför det genitala området placeras BARRIER EasyWarm på underkroppen. Filten har en maximal användningstid på 10 timmar.

För EasyWarm+: Placera BARRIER EasyWarm+ med värmedynorna uppåt och den vita sidan av filten mot patienten. Filten är flexibel och konstruerad för att passa olika typer av kirurgiska ingrepp genom att den kan delas upp i flera delar. Filtens övre och undre del kan lätt lösgöras och återfästas med kardborreband (den nedre delen kan delas i ytterligare två delar genom att man klipper den vid angiven linje).

 

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Informationsbroschyrer

Ladda ned det underlag som är användbart för dig. Vänligen fyll i kontaktformuläret i slutet på denna sida om du vill att vi ska skicka en fysisk kopia till dig.

hidden1hidden2

E-utbildning

hidden1hidden2

Våra lösningar

EasyWarm är en användbar produkt för aktiv förvärmning av patienter och fungerar utan extra utrustning som t.ex. uppvärmd luft. Filten är mångsidig, ljudlös och snabb samt enkel att använda. Värme genereras när dynorna exponeras för luft.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår aktivt självvärmande filt EasyWarm eller betydelsen av patientuppvärmning är du välkommen att kontakta oss! I textfältet kan du skriva ner din förfrågan så hör vi av oss.

Vill du få nyhetsbrev från oss?
hidden1hidden2

1 Tyska föreningen för anestesiologi och intensivvård) (DGAI). S3 Riktlinje "Förhindra perioperativ hypotermi". AMWF online. 2019; tillgänglig på: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/001-018.html [Senaste åtkomst: 15.07.22]. 2 Hynson JM, Sessler DI, Moayeri A, McGuire J, Schroeder M The effects of preinduction warming on temperature and blood pressure during propofol/nitrous oxide (Effekterna av uppvärmning före induktion på temperatur och blodtryck vid användning av propofol/lustgas.) Anestesiology (Anestesiologi). 1993;79(2):219-28 (diskussion 21A-22A). 3 Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, JR., Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA, et al. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002.(Uppskattning av vårdrelaterade infektioner och dödsfall i sjukhus i USA, 2002.) Public health reports. 2007;122(2):160-6. 4 Inadvertent perioperative hypothermia (Oavsiktlig perioperativ hypotermi): The management of inadvertent perioperative hypothermia in adults [CG65] [Internet].(Behandling av oavsiktlig perioperativ hypotermi hos vuxna [CG65] [Internet].) London National Institute for Health and Clinical Excellence. 2008:567. 5 Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, Higgins MS, Olson KF, Kelly S et al. Perioperative maintenance of normothermia reduces the incidence of morbid cardiac events. (Perioperativ behandling av normotermi minskar förekomsten av akuta hjärthändelser.) En randomiserad klinisk prövning. Journal of the American Medical Association. 1997;277(14):1127-34. 6 Lenhardt R, Marker E, Goll V, Tschernich H, Kurz A, Sessler DI, et al. Mild intraoperative hypothermia prolongs postanesthetic recovery. (Mild intraoperativ hypotermi förlänger återhämtningen efter anestesi.) Anestesiology (Anestesiologi). 1997;87(6):1318-23. 7 Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI. The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement. (Effekterna av mild perioperativ hypotermi på blodförlust och transfusionsbehov.) Anestesiologi. 2008;108(1):71-7. 8 Shander A, Hoffmann A, Ozawa S, Theusinger OM, Gombotz H, Spahn DR. Activity-based costs of blood transfusions in surgical patients at four hospitals. (Aktivitetsbaserade kostnader för blodtransfusioner hos kirurgiska patienter på fyra sjukhus.) Transfusion. 2010;50(4):753-65. 9 Anderson DJ, Kirkland KB, Kaye KS, Thacker PA, 2nd, Kanafani ZA, Auten G, et al. Underresourced hospital infection control and prevention programs:(Underresurserade program på sjukhus för infektionskontroll och prevention:) penny wise, pound foolish? Infection control and hospital epidemiology. (Infektionskontroll och sjukhusepidemiologi.) The official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2007;28(7):767-73. 10 Thapa HP, Kerton AJ, Peyton PJ. Comparison of the EasyWarm® self-heating blanket with the Cocoon forced-air warming blanket in preventing intraoperative hypothermia. (Jämförelse mellan EasyWarm® självvärmande filt och Cocoon varmluftsfilt för att förhindra intraoperativ hypotermi.) Anaesthesia and Intensive Care. (Anestesi och intensivvård.) 2019;47(2):169-74.

 

 

Kontakta oss