Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för BARRIER angiografilakan

• Brakial angiografi
• Angiografi via armen
• Femoral angiografi – vuxna, pediatrik och neonatal
• Kirurgiska hybridingrepp
• Insättning av pacemaker/defibrillator

Användningsområden för BARRIER Hybridlakan Kardiovaskulär

Här kan du se hur BARRIER Hybridlakan Kardiovaskulär används.

hidden1hidden2

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunskap

Mer information
hidden1hidden2
Kontakta oss