Skip to Main Content
Jag letar efter

OREPP – Partnerskapsprogram för effektivitet i operationssalen

Ge bättre vård till fler patienter med Mölnlycke® kundanpassade set.

kliniker förbereder kirurgiska instrument i operationsrummet

Med hjälp av OREPP™ – partnerskapsprogrammet för effektivitet i operationssalen – kan Mölnlycke hjälpa dig identifiera potentiella förbättringsområden där effektiviteten kan förbättras. Nyckeln till framgång är att arbeta smartare; inte hårdare. Tiden som sparas in kan användas för att genomföra fler ingrepp, ge personalen mer tid med patienterna, minska övertiden eller skapa tid för personalutbildning. Patienten får en bättre vårdupplevelse och personalen får en bättre arbetsmiljö. Här nedan beskrivs de fem stegen i programmet.

 1. Workshop med ledningen
  Under ledning av Mölnlycke diskuterar sjukhusets chefer och operationspersonalen viktiga mål och utmaningar. Syftet med workshoppen är att deltagarna ska identifiera relevanta förbättringsområden på sjukhuset.
 2. Datainsamling
  Översyn och insamling av data om ingrepp och processer för beräkning av potentiella förbättringar och för att ta fram specifikationer för Mölnlycke® kundanpassade set.
 3. Rapport om effektivitet i operationssalen
  Datan matas sedan i ett programvaruverktyg tillsammans med evidensbaserad input från en multicenterstudie för att generera en detaljerad rapport med fokus på att identifiera konkreta förbättringar och kostnadsbesparingar.
 4. Överenskommelse om mål och implementering
  Presentation av rapporten och diskussion. Överenskommelse om mål med partnerskapet och om implementeringen av Mölnlyckes kundanpassade set och relaterade tjänster.
 5. Regelbunden översyn av måluppfyllelse
  Personligt stöd från Mölnlycke med regelbunden uppföljning och anpassning av de implementerade aktiviteterna.

Kontakta oss om du vill veta mer om OREPP – Partnerskapsprogrammet för effektivitet i operationssalen. Operating Theatre Efficiency Partnership Programme™ är ett varumärke som tillhör Mölnlycke.

Kontakta oss

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.