Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tabell 1: Data från digitalt sårdokumenteringssystem som ska tas med i analysen

Sårrelaterade parametrar
Typer
International Classification of Diseases (ICD-10)
Ålder vid behandlingsstart
Plats
Storlek
Tillstånd
Exsudat
Tecken på infektion

Förbandsrelaterade parametrar
Behandlingstid
Bärtid/intervall mellan förbandsbyten
Förbandsbyte
Smärta vid förbandsbyte
hidden1hidden2
Resultat
  • Under utvärderingsperioden hade 136 patienter (varav 52,2 % kvinnor och 47,8 % män) sår som lämpade sig för behandling med Mepilex XT; sår utan vätska ansågs inte lämpliga för behandling med förbandet.
  • Vid vecka 2 observerade man att sårstorleken minskat – från en genomsnittlig yta på 11,8 cm2 (SD 20,62) vid referensmätningen, till 6,6 cm2 vecka 2 (SD 10,96). Minskningen fortsatte in i vecka 4 och vecka 6 (figur 1).
  • Från referensmätningen till vecka 6 av behandlingen observerades en läkningsfrekvens på 31 %.
  • Man observerade att Mepilex XT-förbanden effektivt hanterade sårvätska, oberoende av mängd, typ och/eller viskositet.
  • Inga observationer av läckage eller maceration rapporterades under studiens gång.
  • Medianen för den totala behandlingstiden med förbandet var 39 dagar (intervall: 7–309 dagar); under behandlingstiden var medianen för antalet förbandsbyte per vecka 3 stycken (intervall: 1–7).
  • Vid förbandsbytena fann man att Mepilex XT enkelt kunde avlägsnas i över 85 % av tillfällena.
  • En övergripande minskning av smärtans svårighetsgrad från referensmätningen till vecka 6 observerades (data om smärta baseras på 18 patienters upplevelser, då övriga patienter inte upplevde någon som helst smärta vid förbandsbyte).

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Relaterade Mölnlycke-produkter

hidden1hidden2
Kontakta oss