Skip to Main Content
I'm looking for

Mepilex XT i praktiken

Flera olika slags sår, inklusive venösa bensår, svarade väl på Mepilex® XT i studien och förbandet hanterade också effektivt olika typer av sårvätska.

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex XT i praktiken: resultat från studie på sårcenter i Tyskland 

Lantin A, Diegel C, Scheske J, Schmitt C, Brönner A, Jodl H. Wounds International 2015; 6(4):18-22

Tabell 1: Data från digitalt sårdokumenteringssystem som ska tas med i analysen

Sårrelaterade parametrar
Typer
International Classification of Diseases (ICD-10)
Ålder vid behandlingsstart
Plats
Storlek
Tillstånd
Exsudat
Tecken på infektion

Förbandsrelaterade parametrar
Behandlingstid
Bärtid/intervall mellan förbandsbyten
Förbandsbyte
Smärta vid förbandsbyte
Resultat
  • Under utvärderingsperioden hade 136 patienter (varav 52,2 % kvinnor och 47,8 % män) sår som lämpade sig för behandling med Mepilex XT; sår utan vätska ansågs inte lämpliga för behandling med förbandet.
  • Vid vecka 2 observerade man att sårstorleken minskat – från en genomsnittlig yta på 11,8 cm2 (SD 20,62) vid referensmätningen, till 6,6 cm2 vecka 2 (SD 10,96). Minskningen fortsatte in i vecka 4 och vecka 6 (figur 1).
  • Från referensmätningen till vecka 6 av behandlingen observerades en läkningsfrekvens på 31 %.
  • Man observerade att Mepilex XT-förbanden effektivt hanterade sårvätska, oberoende av mängd, typ och/eller viskositet.
  • Inga observationer av läckage eller maceration rapporterades under studiens gång.
  • Medianen för den totala behandlingstiden med förbandet var 39 dagar (intervall: 7–309 dagar); under behandlingstiden var medianen för antalet förbandsbyte per vecka 3 stycken (intervall: 1–7).
  • Vid förbandsbytena fann man att Mepilex XT enkelt kunde avlägsnas i över 85 % av tillfällena.
  • En övergripande minskning av smärtans svårighetsgrad från referensmätningen till vecka 6 observerades (data om smärta baseras på 18 patienters upplevelser, då övriga patienter inte upplevde någon som helst smärta vid förbandsbyte).

 

Relaterade Mölnlycke-produkter

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.