Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

CO2-kalkylatorn i korthet

Den nya CO2-kalkylatorn gör det möjligt för kunderna att enkelt se miljöeffekterna av att byta ut befintliga produkter mot hållbara ISCC-certifierade draperingsmaterial baserat på deras årliga förbrukning av draperingsmaterial. Resultatet redovisas både som en procentuell minskning av CO2-ekvivalenta utsläpp och som den faktiska minskningen i kg CO2-ekvivalenter.

Kalkylatorn lanserades 2022.

hidden1hidden2

Mölnlycke utvecklar kontinuerligt innovationer för att kunna erbjuda sina kunder de mest hållbara lösningarna utan att kompromissa med produkternas säkerhet och kvalitet. Genom att tillämpa livscykeltänkande på befintliga produkter styr företaget proaktivt sina produktportföljer mot förbättrade hållbarhetsresultat.

Under de senaste åren har ORS introducerat ett antal ISCC-ackrediterade (International Sustainability and Carbon Certification) set med universallakan som utvecklats med förnybara, biobaserade råmaterial. Ett av de tre lager som draperingsmaterialet består av är ISCC-certifierad massbalanserad plast baserad på tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Livscykelbedömningen gjordes externt och   visade att dessa draperingsmaterial i genomsnitt genererar 20 % mindre utsläpp av växthusgaser än traditionella produkter. För att vägleda kunderna i övergången till mer hållbara lösningar har ORS nu utvecklat ett digitalt CO2-verktyg som på ett enkelt sätt beräknar de miljömässiga fördelarna med att välja ett ISCC-draperingsmaterial framför en traditionell produkt.

Mölnlycke erbjuder för närvarande cirka 20 ISCC-certifierade draperingsmaterial, bestående av upp till 30 % biobaserat material. Framöver är planen att successivt implementera biobaserat material i fler produkter.

Efterfrågan på produkter med förnybara, biobaserade råvaror är särskilt hög i Skandinavien, Storbritannien och Benelux och ökar även på andra marknader. Kalkylatorns modell omfattar produktens hela livscykel inklusive scope 1, 2 och 3.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Referenser'

Kontakta oss