Skip to Main Content
Jag letar efter

Policy

Mölnlyckes webbplats använder cookies. I enlighet med gällande lagkrav för elektronisk kommunikation måste alla som besöker Mölnlyckes webbsidor meddelas om följande:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • syftet med dessa cookies
  • hur man blockerar cookies på Mölnlyckes webbplatser.

Cookies är små filer som sparas på din hårddisk och används för att webbplatsen ska fungera som tänkt i din webbläsare och för att samla in statistiska data om webbtrafik och om besökarnas beteenden när de går in på Mölnlyckes webbsidor. Mölnlycke kommer under inga omständigheter att använda cookies eller andra metoder för att samla in personuppgifter utan samtycke från användarna. Om du inte vill ladda ned cookies, plug-inprogram och liknande på din enhet kan du blockera dem i webbläsarens inställningar. Observera att de flesta webbläsare automatiskt accepterar cookies. Om du väljer att inte blockera cookies och plug-inprogram kommer du ändå att kunna använda våra webbplatser, men vi kan inte garantera att de kommer att fungera helt korrekt.

På våra webbplatser behandlas anonymiserade data med Google Analytics och/eller av en annan tredje parts tjänsteleverantör i det enda syftet att samla in statistik för Mölnlyckes räkning. Om du inte samtycker till att data samlas in av Google Analytics kan du blockera denna funktion genom att klicka på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller gå in på serviceleverantörens webbsida där du hittar mer information.

Integritetspolicy

Mölnlycke behandlar dina personuppgifter som privat information, och driver sina webbplatser i syfte att behandla all insamlad information som konfidentiell och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser om integritetsskydd. Din integritet är viktig för oss, och därför har Mölnlycke vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen vi får tillgång till behandlas på ett så säkert sätt som möjligt. Denna information är endast tillgänglig för Mölnlyckes anställda som behöver ha tillgång till den. Om problem skulle uppstå i hanteringen av informationen kommer vi snabbt att vidta rimliga korrigerande åtgärder.

När en användare (”Användaren”) besöker Mölnlyckes webbplats(er) kan Användaren ombes att ange personlig information/personuppgifter, som till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och liknande. Mölnlycke kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkra att denna information behandlas på ett säkert sätt. Mölnlycke samlar endast in personlig information/personuppgifter för att kunna svara på frågor från användare, förbättra företagets webbplats samt tillhandahålla efterfrågad information om Mölnlyckes produkter och information som kan vara av intresse för användaren.

Genom att dela personuppgifter med Mölnlycke och/eller använda Mölnlyckes webbplats(er) godkänner du att Mölnlycke registrerar dessa uppgifter och använder dem i enlighet med Mölnlyckes integritetspolicy och användarvillkor.

Tredje parter får på uppdrag av Mölnlycke samla in, spåra och behandla information som tillhandahålls av Användaren för de syften som anges i denna policy.

Mölnlycke kommer inte att sälja, hyra ut eller föra vidare dina personuppgifter med någon tredje part, med undantag för tredje part som levererar tjänster och/eller utför konsultuppdrag på uppdrag av Mölnlycke. När tredje part hanterar dina personuppgifter kommer Mölnlycke att vidta rimliga skyddsåtgärder. Härmed informeras du om att dina personuppgifter kan överföras till andra länder och regioner, inklusive men inte begränsat till USA, för behandling och användning.

Mölnlycke kan fråga om Användaren tillåter att informationen används i marknadsundersökningssyfte och/eller marknadsföringssyfte och liknande. Du kommer dock alltid ha rätt att säga nej till sådana förfrågningar.

Om denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser så godkänner eller accepterar Mölnlycke inte ansvar för innehållet eller integritetspolicyn som gäller för dessa webbplatser.

Mölnlycke kommer att meddela eventuella förändringar i integritetspolicyn på våra webbsidor. Om några väsentliga ändringar av Mölnlyckes policy för behandling av användarnas personuppgifter görs kommer Mölnlycke att meddela användarna om detta på våra webbplatser. Användaren ansvarar själv för att regelbundet besöka webbplatserna och hålla sig informerad om eventuella förändringar.

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad