Skip to Main Content

 

Ett nytt sätt att se på sårbehandling

Ju längre ett sår förblir ostört, desto större är chansen att det läker utan komplikationer.

Upptäck våra senaste innovationer

 

Ostörd sårläkning

Den centrala tanken bakom ostörd sårläkning handlar om vikten att, efter en god behandling av såret, låta kroppen själv hantera större delen av sårläkningsprocessen  .

Flex-oval-shower.jpg
Exufiber-range-web.jpg
Old-man-with-flex.jpg


Alternativet är regelbundet förbandsbyte, ibland dagligen, vilket inte bara avbryter läkningsprocessen utan ökar även risken för kontaminering  , och kan jämfört med ostörd läkning orsaka onödig smärta och vävnadsskada hos patienten. Fastän ostörd läkning inte är lämpligt för alla patienter och alla typer av sår, anser vi att det är en bra utgångspunkt när man ser över befintliga förbandsbytesprotokoll för att fastställa huruvida de är lämpliga för ändamålet.

Det kan vara svårt att genomföra förändringar, men vi finns här för att hjälpa dig, under hela processen. Vi tillhandahåller produkter, utbildning och konkreta exempel – det vi behöver är din expertis och förståelse i syfte att främja förändring och möjliggöra nytänkande kring sårbehandling på din arbetsplats.

I detta webinar om ostörd sårläkning förklarar dr. Tod Brindle, Dot Weir och Karen Edwards på vilket sätt ett förband som lämnas kvar på plats kan påverka patienten, såret, vårdgivaren och kostnaderna.

Se webinaret när det passar dig

Sitter säkert, unik formbarhet

Ett förband som sitter kvar så länge du behöver är en förutsättning för att du ska kunna främja ostörd läkning. Mepilex® Border Flex är utformat för att sitta säkert och har en unik formbarhet tack vare den patenterade Flex-teknologin. Dessutom hanterar förbandet sårvätskan effektivt, dvs. det bibehåller en fuktig läkningsmiljö samtidigt som risken för maceration undviks. Slutligen är Mepilex Border Flex utformat med Safetac® mjuk silikon som ger skonsamma förbandsbyten med mindre smärta och färre hudskador          . Mepilex® Border Flex-familjen är utformad för att erbjuda en lösning i varje steg av sårläkningen. 

Utvecklad för att erbjuda en unik formbarhet och sitta på plats: Flex-teknologin ger Mepilex ® Border Flex en unik formbarhet som gör att det anpassas efter patientens kroppsform och rörelser  . Minska trycket på huden och dra i kanterna för att öka komforten och minimera risken för att förbandet lossnar  . Förbandet är vattentåligt och kan användas i duschen  . 

Smart hantering av sårvätskan: Du kan lugnt låta förbandet sitta kvar längre eftersom en optimal sårläkningsmiljö bibehålls. 

Minskad smärta och färre hudskador: Målet med Mepilex® Border Flex är att minska vävnadsskada som orsakas av förbandsbyten. Detta är möjligt tack vare vårt beprövade Safetac® sårkontaktlager med mjuk silikon som minimerar smärta och vävnadsskada och risken för maceration jämfört med traditionella (vidhäftande) förband      .

Förband för alla sårläkningsstadier: Utformad för att erbjuda en lösning i varje steg av sårläkningen.

Ladda ner broschyr

Exufiber®: transporterar sårvätskan effektivt**, håller ihop

Kraftigt vätskande sår och kavitetssår kan vara svåra att behandla och patienterna kan känna smärta och oro. Att skapa rätt förutsättningar för läkning är väsentligt. Det innebär att skapa en fuktig miljö utan överskott av sårvätska. En ren sårbädd som inte störs av nekrotisk vävnad eller rester. Det innebär även att förhindra återbildning av biofilm, som kan utgöra ett hinder för läkning. 

Ett nytt sätt att se på svårläkta sår

Exufiber® innebär ett nytt sätt att se på utmaningarna hos kraftigt vätskande sår och kavitetssår. Nästa generationens Exufiber® bidrar till att skapa en optimal läkningsmiljö och minskar risken för läckage, vilket innebär att de kan sitta kvar utan problem i upp till sju dagar*. Detta främjar ostörd läkning och kan även minska vårdtiden och vårdkostnaderna.

Transporterar sårvätska effektivt: Exufiber® transporterar sårvätska effektivt från sårbädden till ytterförbandet och kapslar in den, vilket minskar risken för ansamling, läckage och maceration    . Förbandet kan sitta kvar i upp till sju dagar*, vilket möjliggör ostörd läkning    .

Stödjer en ren sårbädd: Rester som finns kvar i såret kan utlösa en främmande kroppsreaktion, vilket stör sårläkningen  . Exufiber® hjälper till att bryta ned nekrotisk vävnad eftersom de främjar autolytisk debridering  . Du kan även förlita dig på att de förblir intakta både vid användning och borttagning      .

Förhindrar återbildning av biofilm: Biofilm finns i nästan alla kroniska, icke-läkande sår och kan förhindra läkning  . Exufiber ® Ag+ har visat sig minska biofilmsbakterier och förhindra återbildning in vivo***    .

Ladda ner broschyr

*Exufiber® och Exufiber® Ag+ kan sitta kvar i upp till sju dagar, beroende på sårets tillstånd och klinisk praxis. På tagställen kan dessutom Exufiber® sitta kvar i upp till 14 dagar.
** För Exufiber® Ag+ vid exponering för en flödeshastighet på 0,6 ml/h vid 40 mm Hg tryck i upp till sju dagar  
*** Som en del av ett holistiskt tillvägagångssätt för hantering av biofilm enligt internationella riktlinjer (dvs. rengöring, debridering och ny utvärdering)  
Läs mer om Mepilex Border Flex- och Exufiber-förbanden
Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Jag godkänner att Mölnlycke kan kontakta mig via>:
An error has occurred while getting captcha image

'Referenser'

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.