Skip to Main Content

Mölnlycke lösningar i operationssalen

Vi är din partner när det gäller att optimera operationsvården och förebygga infektioner. Vi delar med oss av vår erfarenhet, expertis och insikt för att vägleda dig genom komplexiteten och hjälpa dig uppnå bättre vårdresultat.

Läs mer

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hur kan du optimera och standardisera enskilda ingrepp?

När olika individuellt anpassade kirurgiska ingrepp erbjuds är en av de stora utmaningarna att effektivisera processen för att både optimera och standardisera de varierande ingreppen. Pressen att leverera bästa möjliga resultat med allt mer pressade budgetar kräver maximerad effektivitet och skapar utrymme för innovation.

Med standardiserade, men kundanpassade, operationsset går det att eliminera spill, säkerställa att exakt rätt komponenter finns till hands för varje ingrepp, spara tid och optimera arbetsflöden. Kundanpassade set ger verkliga fördelar i operationssalen och bidrar till positiva patientresultat.

Upptäck vilken skillnad kundanpassade set kan göra

 

hidden1hidden2
Är du orolig för kirurgisk rök?

Den rök som bildas under kirurgiska ingrepp kan leda till hälsoproblem, bland annat lungsjukdomar, ögon- och näsirritation, yrsel och huvudvärk, samt exponering för skadliga kemikalier och biologisk vävnad, bakterier och virus. Studier visar att röken från förbränning av ett gram vävnad har en mutagen potential som motsvarar sex ofiltrerade cigaretter  .

Rökevakuering är en viktig faktor för att minska risker och exponering, för att visuellt hålla operationsområdet fritt från rök, minimera exponeringen och bidra till att göra operationsluften säkrare att andas.

Upptäck potentialen hos Plume evacuation pencil

 

 

hidden1hidden2
Minimera miljöpåverkan i operationssalen

Procedurer i operationssalen kräver högsta säkerhetsstandard, vilket innebär att engångsprodukter är normen. Vi inser att engångsprodukter behöver utvecklas på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Därför kommer en ny strategi för uppdukningsmaterial, med fokus på hållbarhet och spårbarhet. Den nya strategin kommer att bidra till en gradvis minskning av de fossilbaserade koldioxidutsläppen i Mölnlyckes leveranskedja och i produktion.

Ta de första stegen mot hållbar drapering

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Tänk på vad du har på dig i operationssalen

Vad du väljer att ha på dig i operationssalen har stor betydelse både för operationsresultatet och patientsäkerheten. 1 av 20 patienter löper risk för postoperativa infektioner som medför lidande, trauma och längre läkningstider, och postoperativa infektioner kostar hälso- och sjukvårdssystemet över 10 miljarder US-dollar per år. Därför är det av yttersta vikt att hålla luften i operationssalen så ren som möjligt – bland annat genom att välja rätt kläder.

Ta reda på hur clean air suits förändrar patientsäkerhetsekvationen

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Skydda det allra viktigaste i operationssalen

Dubbla handskar håller det viktigaste i operationssalen – vårdpersonalens händer – säkra och skyddade  samtidigt som både precision och prestanda bibehålls.

Varför använda dubbla handskar? Varje gång kirurger och deras operationsteam går in i operationssalen löper de risk att utsättas för korskontaminering och exponeras för blodburna sjukdomar på grund av nålstick och andra stickskador.   . Användning av dubbla handskar är en extra förebyggande åtgärd för att minska risken .

Läs mer om säkerheten med dubbla handskar

 

'Referenser'

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.