Skip to Main Content
hidden1hidden2
Du kan förebygga trycksår

Det viktigaste är att ta bort trycket från området, oavsett om du har ett öppet sår eller bara en rodnad i området.

 • Ändra position så mycket som möjligt: gå antingen upp och gå om du kan, eller byt position i sängen/stolen regelbundet. Kom ihåg när du byter position att du ska lyfta och flytta dig, inte ”dra” din kropp.
 • Använd trycklindrande utrustning: du kan använda kuddar, speciella madrasser eller sittkuddar för att minska trycket
 • Kontrollera huden regelbundet: titta efter rodnad eller sprickor. Massera inte områden med rodnad eller sår eftersom det kan skada vävnad under huden.
 • Se till att sängkläderna är jämna och släta. Om du inte kan göra detta själv, kan vårdpersonalen eller en vän/släkting hjälpa dig.

Om du har trycksår, ska du också regelbundet kontrollera om det finns tecken på infektion:

 • Ökad eller förändrad smärta
 • Ökad rodnad
 • Svullnad
 • En ökning av mängden och färgen på sårvätskan från såret
 • Lukt från såret
 • En hög temperatur
hidden1hidden2
Skonsamma förband till trycksår

Det finns ett antal lämpliga förband och det är viktigt att använda förband som skyddar såret och inte skadar den omkringliggande huden.

Vi rekommenderar Mölnlyckes förband med  Safetac® teknologi:

 • Har en skonsam yta
 • Minimerar smärta vid borttagande
 • Sluter sig runt såret effektivt
 • Skadar inte den omkringliggande huden
hidden1hidden2
Mepilex Border Flex
 • Högabsorberande förband
 • Skonsam vidhäftning som minskar smärtan vid förbandsbyte
 • Fastnar inte i såret eller på huden och enkelt kan avlägsnas utan att huden skadas
 • Bibehåller en fuktig sårmiljö
 • Skyddar ny vävnad och intakt hud, vilket bidrar till en snabbare naturlig läkning
 • Kan sitta kvar i flera dagar
 • Duschbar

Läs mer om Mepilex Border Flex

hidden1hidden2