Skip to Main Content
hidden1hidden2
Vad kan du göra?

Om möjligt ska du omedelbart kyla ned brännskadan genom att spola den i svalt vatten i minst 20 minuter. Detta kan begränsa vävnadsskadan och lindra smärtan.

Behandling

Efter att du har kylt ned brännskadan, ska du använda en ren handduk , duk eller ett rent lakan och försiktigt klappa torrt. Gör inte sönder några blåsor eftersom detta blottar den ömtåliga huden under för infektion. Små delhudsbrännskador ska täckas med ett förband som inte fastnar i såret. Större delhudsbrännskador och fullhudsbrännskador ska täckas löst med en ren handduk, duk eller ett rent laken och vård ska sökas omgående.

Stryk inte på några krämer, oljor eller mjukgörande medel på brännskadan.

Förband

Vilket förband du ska använda beror på brännskadans djup och omfattning.

 • En ytligt brännskada leder till röd och svullen hud och läker normalt inom en vecka.
 • En delhudsbrännskada leder till röd, svullen hud med blåsor och läker normalt inom 2 veckor.
 • En fullhudsbrännskada är väldigt djup och innehåller död hud och vävnad. Fullhudsbrännskador ska alltid behandlas av en läkare.

Vissa förband kan dra loss ”överdelen” av såret (sårbädden) och huden runt såret, vilket kan vara smärtsamt. Du ska använda ett förband som skyddar såret och den omkringliggande huden. Din läkare eller sjuksköterska vet vilka förband som är bäst att använda på din brännskada.

Infektion

Det är viktigt att hålla såret rent för att förhindra infektion och minska smärta.
Kontrollera såret för tecken på infektion som omfattar:

 • Ökad eller förändrad smärta
 • Lukt
 • Ökad rodnad
 • Svullnad
 • En ökning av mängden och färgen på sårvätskan från såret
 • En hög temperatur
hidden1hidden2
Minska Smärta

I allmänhet är alla brännskador smärtsamma. Det är viktigt att försöka minska smärtan så mycket som möjligt med ett förband som skyddar såret.

Att byta förband

Vissa förband kan fastna och skadar både såret och huden runt om, vilket kan vara smärtsamt. Du ska istället använda ett förband som skyddar såret och den omkringliggande huden.

Hjälp

Mölnlycke erbjuder förband med en unik och skonsam vidhäftning som kallas Safetac® teknologi. Våra förband fastnar inte i såret eller på huden och minskar smärtan vid förbandsbyte.

hidden1hidden2
Mepitel One
 • Tunt och formbart sårskydd

 • Möjliggör att sårvätskan transporteras till ett absorberande förband, t.ex kompress

 • Skonsam vidhäftning som minskar smärtan vid förbandsbyte

 • Fastnar inte i såret eller på huden och enkelt kan avlägsnas utan att huden skadas

 • Bibehåller en fuktig sårmiljö

 • Skyddar ny vävnad och intakt hud, vilket bidrar till en snabbare naturlig läkning

 • Kan sitta kvar i upp till 14 dagar

 • Kan klippas

Läs mer Mepitel One  

hidden1hidden2