Skip to Main Content
hidden1hidden2
Vad kan du göra?

Innan du genomgår en operation, kan du vidta några steg för att minska risken för komplikationer som sårinfektion. Du bör t.ex. sluta röka minst tre veckor före operationen, om du är överviktig kan du försöka gå ner något i vikt.

Du får anvisningar av din läkare eller sjuksköterska om hur du ska sköta det kirurgiska såret. Det förband som väljs ska förhindra infektion, absorbera sårvätska och skydda såret. Det är viktigt att hålla såret rent för att förhindra infektion och minska smärta.

Kontrollera såret för tecken på infektion som omfattar:

 • Ökad eller förändrad smärta
 • Ökad rodnad
 • Svullnad
 • En ökning av mängden och färgen på sårvätskan från såret
 • Lukt från såret
 • En hög temperatur

Om du har stygn som löser upp sig, försvinner de vanligtvis efter en till tre veckor, men det kan ta längre tid. Stygn som inte löser upp sig tas oftast bort efter sju till tio dagar av vårdpersonalen. Kom ihåg att inte dra i eller vidröra någon del av stygnen eftersom det kan leda till en infektion eller till att såret öppnar sig

hidden1hidden2
Minska smärta

Kirurgiska sår är oftast smärtfria om de inte blir infekterade. Det är viktigt att använda ett förband som skyddar såret.

Att byta förband

Vissa förband kan fastna och skadar både såret och huden runt om, vilket kan vara smärtsamt. Du ska istället använda ett förband som skyddar såret och den omkringliggande huden.

Hjälp

Mölnlycke Health Care erbjuder förband med en unik och skonsam vidhäftning som kallas Safetac® teknologi. Våra förband fastnar inte i såret eller på huden och minskar smärtan vid förbandsbyte.

hidden1hidden2
Mepilex Border Flex
 • Högabsorberande förband
 • Skonsam vidhäftning som minskar smärtan vid förbandsbyte
 • Fastnar inte i såret eller på huden och enkelt kan avlägsnas utan att huden skadas
 • Bibehåller en fuktig sårmiljö
 • Skyddar ny vävnad och intakt hud, vilket bidrar till en snabbare naturlig läkning
 • Kan sitta kvar i flera dagar
 • Duschbar

Läs mer om Mepilex Border Flex 

hidden1hidden2