Skip to Main Content
Jag letar efter

Profylaktisk användning av förband

Ämnen:

  • Klinisk konsensus  - användning av förband som en del av preventionsprogram
  • Hur det idealiska förbandet för prevention bör se ut
  • Kliniska och hälsoekonomiska bevis

Starta kursen 

Innan du tar denna kurs rekommenderar vi dig att ta dessa tre moduler först:

1- Vad är trycksår?

2- Trycksår: Hur omfattande är problemet? 

3- Strategier för trycksårsprevention

Dela på sociala medier

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad 

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.