Skip to Main Content
I'm looking for

Infektionskontroll med engångsprodukter

Kirurgiska engångsprodukter kan bidra till infektionskontroll – med det finns inga garantier för att återanvändbara lösningar är rena och hygieniska.

Barrier ortopediskt höftlakan

Med återanvändbara operationslakan och operationsrockar kan man inte garantera en konsekvent hög kvalitetsnivå när det gäller infektionsprevention och hygienisk säkerhet. En studie från 2001 visar att 56 % av den undersökta återanvändbara utrustningen hade fel som kunde påverka funktionaliteten negativt   .

I samma studie fann man också att bara 20 % av lakanen som testades var ogenomträngliga för bakterier  . Om du har höga krav på hygien och infektionskontroll har vi de produkter du behöver.

BARRIER® operationslakan och operationsrockar för engångsbruk håller en konsekvent hög kvalitet och kan bidra till ett effektivt skydd och god patientsäkerhet.

  • Effektivt skydd: Du tar en ny produkt vid varje användningstillfälle – inga reparationer behövs
  • Kvalitetsstandarder: Konsekvent kvalitet och kompletta tester enligt EN13795
  • Patientsäkerhet: Bidrar till att minska risken för infektioner på operationsstället

'References'

Share this page on social media

Kontakta oss
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.