Skip to Main Content
I'm looking for

Farorna med puder i operationshandskar

Puder i operationshandskar medför många risker för patienter och vårdpersonal: postoperativa komplikationer, latexallergier och respiratoriska komplikationer, för att nämna några. Därför använder vi inte puder i våra handskar  .

Starta kursen

Ann-Louise, bild på vårdpersonals händer
Bild på vårdpersonals händer

Visste du att puder från vissa operationshandskar är hälsofarligt för både patienter och personal? Det har publicerats en hel del information om att majsstärkelsepuder på handskar kan orsaka vidhäftning som leder till infektioner i sår. På grund av detta används inte pudrade handskar längre i lika stor utsträckning inom vården. En annan dokumenterad risk är att latexproteinet binder med handskpudret. Risken är särskilt hög när pudret blir luftburet, vilket sker i samband med att man tar på eller av handskarna eller tar ut dem från förpackningen. Dessa luftburna latexproteiner kan vara livsfarliga för patienter eller personal som är känsliga för latex och kan orsaka en allergisk reaktion .

Friska upp kunskaperna och håll dig uppdaterad – med en 20 minuters online-kurs som innehåller:

  • en översikt av FDA:s nya förslag om förbud mot pudrade operationshandskar
  • en diskussion om hur puder kan överföras och spridas på sjukhus
  • en översikt över risker och ekonomiska konsekvenser kopplade till pudrade handskar

Starta kursen

'References'

Kontakta oss
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.