Skip to Main Content
Jag letar efter

Påbörja läkningen rätt

Använda riskbedömning 

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
riskbedömningsformulär
När riskerna förändras ska även patientvården göra det

Otillräcklig postoperativ vård leder till ökade infektioner i operationsområdet och ytterligare smärta för högriskpatienter. Det leder till långsammare återhämtning, längre sjukhusvistelser och högre kostnader för vårdtjänster som redan är utsatta för stor press.

Mölnlyckes mål är att ge patienter bästa möjliga chans till återhämtning, utan komplikationer. Därför har vi utvecklat ett ramverk för postoperativ riskbedömning för att göra det lättare för vårdpersonal att identifiera och mildra kirurgiska riskfaktorer och skapa skräddarsydda individuella behandlingar för patienter.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Fördelar

  1. Även om identifiering av en uppenbar högriskpatient kanske inte kräver användning av ett bedömningsverktyg, hjälper riskbedömningsverktyg till att identifiera patienter som inte löper en uppenbar ökad risk för komplikationer vid sjukhusförvärvade infektioner och som kan ha nytta av avancerade behandlingar som ciNPT
  2. Säkra mot vanemässig användning av avancerade behandlingar som ciNPT där ingen klinisk nytta förväntas
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hur utvecklades ramverket för riskbedömning?
hidden1hidden2

Studier som indexerats i PubMed identifierades med följande söktermer:

  • Sjukvårdsförvärvade infektioner
  • Riskfaktorer
  • Kirurgiska riskfaktorer
  • Riskbedömning av sjukvårdsförvärvade infektioner.

Totalt fann man 1 059 abstrakt, och bland dessa kunde man identifiera 20 validerade riskbedömningsverktyg för sjukvårdsförvärvade infektioner. Det är genom en bedömning av dessa verktyg som vi utvecklat ramverket för riskbedömning.

För tydlighet och användarvänlighet klassificerar vi risken som antingen:

  • Intern (patientrelaterad)
  • Extern (procedurrelaterad)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Starta sårläkningen rätt, med hjälp från Mölnlycke
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utrusta ditt team så att de kan påbörja återhämtning på rätt sätt med de verktyg, den utbildning och de produkter som behövs för hantering av postoperativ återhämtning.

'Referenser'

Kontakta oss