Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Symbolförklaring

Mölnlycke Health Cares märkning är utformad för att uppfylla alla tillämpliga internationella standarder och förordningar. Där så är möjligt använder Mölnlycke Health Care symboler för att kommunicera krav, produktfakta och vägledning om hantering och förvaring till användaren. I detta dokument tillhandahålls en sammanfattande lista över symboler som finns med i produktens märkning, och över symbolernas innebörd.

Symboler

Kontakta oss