Skip to Main Content
I'm looking for

Regulatoriskt stöd och produktinformation

Mölnlyckes produkter och lösningar är utvecklade för att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Standarder och förordningar är en grundläggande del i vår utvecklingsprocess.

Symbolförklaring

Mölnlycke Health Cares märkning är utformad för att uppfylla alla tillämpliga internationella standarder och förordningar. Där så är möjligt använder Mölnlycke Health Care symboler för att kommunicera krav, produktfakta och vägledning om hantering och förvaring till användaren. I detta dokument tillhandahålls en sammanfattande lista över symboler som finns med i produktens märkning, och över symbolernas innebörd.

Symboler

Kontakta oss
Select your market

Select your market