Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
förstasida för artikeln om undertrycksbehandling kirurgiska snitt

Sår från kirurgiska ingrepp bör i teorin utgöra en mindre klinisk utmaning än andra typer av sår, eftersom de i allmänhet är ”rena” och planeras i förväg. Men trots att många framsteg gjorts vad gäller de tekniska lösningar och tekniker som används i den pre-, intra- och postoperativa fasen av patientvården är komplikationer i operationsområdet fortfarande en vanlig orsak till fördröjd läkning, morbiditet och mortalitet, vilket bidrar till en betydande ekonomisk börda för vårdgivarna.  .

Postoperativa förband är en viktig del av behandlingen av kirurgiska snitt och säkerställandet av kontinuerlig vård under hela läkningsfasen. Morgan Jones, et al, 2022  har publicerat ett konsensusdokument som beskriver egenskaperna hos ett idealiskt postoperativt förband. Under vissa omständigheter (t.ex. vid kraftig exsudation/kraftigt läckage eller om patienten anses löpa hög risk för komplikationer från det kirurgiska ingreppet) så krävs generellt mer specialiserade interventioner. En sådan intervention är applicering av undertrycksbehandling över incisionen (ciNPT). Den första delen av detta tillägg ger en detaljerad genomgång av publicerade data som genererats från forskning i både laboratoriemiljöer och kliniska miljöer för att belysa verkningsmekanismerna för ciNPT och undersöka dess effekt och säkerhet, särskilt i samband med förebyggande av komplikationer i operationssår. I den andra delen av det här tillägget introduceras Avance® Solo undertryckssystem med fokus på resultaten från den senaste forskningen som utförts för att utvärdera dess prestanda. Dessutom presenteras ett antal fallstudier som tar upp användningen av Avance Solo på kirurgiska snitt och som uppmärksammar hur viktigt det är att ta hänsyn till effekten av interventioner på patienterna.

”På Mölnlycke anser vi att Avance® Solo är en viktig del av vår sårbehandlingsportfölj som ger läkare och patienter större valfrihet och flexibilitet när undertrycksbehandling krävs för att främja läkning och förebygga komplikationer från kirurgiska ingrepp”, säger John Timmons, Global Medical Director Wound Care

Läs hela artikeln här

Klicka här för fler artiklar om undertrycksbehandling av sår och kirurgiska snitt 

'Referenser'

Kontakta oss