Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Mepilex Ag behandling på sår

Hantering och utmaningar vid brännskador:

 • Många utmaningar förknippade med brännskador, inklusive
  långsam sårläkning, infektion, smärta, kontrakturer och
  hypertrofisk ärrbildning.
 • Att minska risken för infektion anses vara av högst
  prioritet.

Silver som ett antimikrobiellt medel:

 • Joniserat silver är ett lämpligt antimikrobiellt medel för
  förebyggande av akut infektion hos individer med ökad risk, för att
  behandla lokal sårinfektion och i samband med systemisk
  antibiotika behandla lokal spridning eller systemisk sårinfektion.
 • International Wound Infection Institute rekommenderar silver som ett antimikrobiellt medel för brännskador.

Mepilex® Ag:

 • Indicerat för användning på en mängd olika sårtyper inklusive
  delhudsbrännskador, med låga till medelhöga exsudatnivåer,
  där hantering av infektionsrisker krävs.
 • Stark evidensbas som stöder dess effektivitet, både i termer
  av läkning och tillhörande kostnadsfördelar.
 • Det mjuka kontaktskiktet av silikon är utformat för att minimera smärta och sårtrauma. 

Kliniska bevis:

 • Sju randomiserade kontrollerade studier (RCT); rapporterade resultat
  som innefattar läkningstid, smärtbedömning, infektion, ärr och kostnadseffektivitet ur
  både patient- och klinikerperspektiv.
 • I de flesta av dessa studier var Mepilex Ag associerat med
  snabbare läkningstid/återepitelisering. Dessutom kunde man se betydande
  och mätbara kostnadsbesparingar (t.ex. mindre användning av analgetika
  på grund av minskad smärta men också minskad personaltid). Totalt sett
  uuplevde både läkare och patienter en större användarvänlighet och nöjdhet
  i jämförelse med de andra förbanden i studierna. 
 
hidden1hidden2
Slutsatser

Mepilex Ag har genomgående levererat goda kliniska och hälsoekonomiska resultat jämfört med en mängd andra sårvårdsprodukter, såsom silverinnehållande topikala preparat, silverinnehållande förband och semi-biologiska förband, när de används för att hantera delhudsbrännskador, hos både vuxna och barn.

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.