Skip to Main Content
Jag letar efter

Under maj månad erbjuder vi kostnadsfria digitala utbildningstillfällen, tillsammans med intressanta föreläsare, på olika teman kring sår och sårbehandling.

För vem?
Utbildningen riktar sig till som är sårintresserad och är verksam i Östergötland och Femklövern.

Tid och föreläsningsteman
Följande utbildningstillfällen erbjuder vi:

Tisdag 4 maj alt. onsdag 5 maj kl. 14:00-16:00: Trycksårsprevention
(samma föreläsning båda dagarna) Föreläsare Barbro Jivesten, Mölnlycke

Onsdag 19 maj kl. 12:00-13:00: Brännskador
Föreläsare Klara Holmberg, Brännskadecentrum, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Torsdag 27 maj kl. 14:00-16:00: Akuta sår
Föreläsare Marie Sewerin och Åsa Lundberg, Mölnlycke

Se och ladda ner inbjudan

Klicka nedan för att anmäla dig. I bekräftelsen får du, till den E-postadress du anger, en länk till Microsoft Teams som utbildningen kommer att genomföras i.


Mölnlycke bjuder in dig som är verksam i region Västra Götaland, Halland, Jönköping, Gotland, Värmland, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen till en digital utbildningsserie om fyra (4) delar; "Bedömning och behandling av svårläkta sår".

Huvudföreläsare är Yvonne Neselius, Leg. Sjuksköterska med mer än 25 års erfarenhet av sårbehandling. Yvonne har studerat sårläkning vid University of Wales Collage of Medicine och idag driver hon Neselius Wound Competence kring professionell sårbehandling.

Utbildningsserien, som pågår under våren, är uppdelad i fyra delkurser á 30 minuter (cirka).
Du kommer att lära dig vikten av att behandla patienter med sår utifrån ett holistiskt synsätt. Du får även en inblick i vad sårläkningsprocessen är och en förståelse om hur man genom den kunskapen kan bedöma och förstå vilken behandling som lämpar sig bäst för en effektiv och god sårläkning. 
Efter varje delkurs finns tid för frågor & svar.

Datum och tid - du kan välja mellan två dagar och två tider per delkurs.
Del 1; Hur ska vi se på behandlingen av patienten och såret?
Datum: Måndag 12 april alt. torsdag 15 april Tid: Kl. 12:00-13:00 alt. 14:30-15:30

Del 2; Hur ska vi bedöma sår för att kunna ge rätt behandling?
Datum: Måndag 26 april alt. torsdag 29 april Tid: Kl. 12:00-13:00 alt. 14:30-15:30

Del 3; Hur kan vi bedöma och behandla sårbädden beroende på egenskap?
Datum: Måndag 10 maj alt. onsdag 12 maj Tid: Kl. 12:00-13:00 alt. 14:30-15:30

Del 4; Vad är en lokal sårinfektion och biofilm samt hur bedömer vi sårvätska?
Datum: Tisdag 25 maj alt. torsdag 27 maj Tid: Kl. 12:00-13:00 alt. 14:30-15:30

Ladda ner inbjudan

Kontakta oss