Skip to Main Content
Jag letar efter

Reklamera produkt eller rapportera incident

På Mölnlycke strävar vi efter att leverera produkter som är säkra, användarvänliga, pålitliga och effektiva, och som uppfyller gällande krav i lagar och regler. Om du upplevt ett potentiellt kvalitetsproblem, en incident eller en misstänkt biverkning vid användning av en av våra produkter är det viktigt att du hör av dig till oss så fort du kan.

Med hjälp av din rapport kan vi undersöka vad som hänt och åtgärda eventuella problem, och se till att våra kunder är säkra och nöjda i framtiden.

Reklamera produkt eller rapportera incident

Så här rapporterar du

  • Kontakta Kundservice här eller via e-post, och skriv "Produktklagomål/rapportering av incident" i rubrikraden.

Behåll produkten, inklusive förpackningen, för eventuell framtida referens och beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. All information du ger oss kan användas i undersökningen och kommer att vara strikt sekretessbelagd.

Om du upplever ett medicinskt nödläge ska du kontakta SOS Alarm eller akutvården.

 

Kontakta oss
Välj marknad 

Välj marknad