Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

 

Mölnlycke samarbetar med Tissue Analytics  – företaget bakom ett avancerat mjukvaruprogram, oberoende av plattform, som registrerar, mäter, spårar och analyserar sår. 

I kombination med Mölnlyckes integrerade kliniska beslutsstöd - som är anpassat efter lokal vårdstandard och läkemedelsförteckning - kan det ge en enhetlig och högkvalitativ sårbehandling i alla vårdmiljöer. 

Mölnlycke och Tissue Analytics har en gemensam passion för att leverera kompentens och målet med samarbetet är att ge sjukvården verktyg för att kunna utnyttja den digitala framtiden fullt ut och förbättra behandlingen av svårläkta sår

Kontakta oss