Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Före och efter
Återskapandet av Maria Koijcks konstverk gjordes främst i illustrativt syfte och är inte baserad på vetenskapliga bevis. Därför kan vi varken hävda eller redovisa hur mycket avfall som skulle ha minskat i just detta fall. Vi har likväl försökt att göra ett så ärligt och verklighetstroget återskapande som möjligt för att ge en relevant visuell representation av resultatet.
 
I vår film hävdar vi att en lösning med ett kundanpassat set kan minska det kirurgiska förpackningsavfallet med upp till 90 %. Bevis som stödjer detta påstående och andra fördelar med våra kundanpassade operationsset, finns i den här rapporten
 
hidden1hidden2
Vad hände med avfallet från återskapandet?
Allt kontaminerat perioperativt avfall som samlats in och använts har kasserats på lämpligt sätt i enlighet med sjukhusets rutiner. Ej kontaminerade engångsinstrument från Mölnlycke kundanpassade set har samlats in för användning i utbildningssyften.
 
Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.