Skip to Main Content
 
 
 
Hand med handske och kirurgiska instrument

Klinisk säkerhet

SERMO undersökning visade att 93% av kirurgerna tror att en högkvalitativ handske reducerar risken att bli utsatt av blodburna virus. 92% av kirurgerna instämde dessutom att högkvalitativa handskar ökar kirurgernas säkerhet i operationssalen och påverkar deras  känsla av att vara skyddade mot nålstickskador.

Patientsäkerhet
Vårdpersonal kör in patient till operationssalen

Undersökningen visade att kirurger ser en tydlig länk mellan högkvalitativa handskar och patientsäkerhet. 81% av kirurgerna tror att högkvalitativa handskar påverkar patientutfallen, och 89% som instämmer att högkvalitativa handskar höjer patientsäkerheten i operationssalen.

När det avser vårdrelaterade infektioner (SSI), hävdar 78% att handskpunktion ökar risken av att drabbas av SSI .

'Referenser'

Välj marknad 

Välj marknad