Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Läs mer om trycksår

Att förstå trycksårets epidemiologi, etiologi ochförbandens roll för prevention.

hidden1hidden2
Mer information
hidden1hidden2
Vilken är den bästa metoden för att förebygga trycksår?

Introduktionsfilm

'Referenser'