Skip to Main Content
Jag letar efter

Läs mer om trycksår

Att förstå trycksårets epidemiologi, etiologi ochförbandens roll för prevention.

Mer information
Vilken är den bästa metoden för att förebygga trycksår?

Introduktionsfilm

'Referenser'

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.