Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Ett nytt perspektiv på postoperativ sårbehandling

Det är hög tid att tänka om när det gäller behandling av operationssår och optimera sårläkningsprocessen. Ett nytt konsensusdokument beskriver hur val av förband, protokoll, individualiserade bandagebyten och ostörd sårläkning kan prioriteras för att möta det nya perspektivet.

hidden1hidden2
Vad är ett bra bandageprotokoll för operationssår?

Ger dagliga bandagebyten värde och bra resultat? Nya globala protokoll fokuserar på en ändring från tidskontrollerade till kliniskt efterfrågade bandagebyten för att underlätta optimal sårläkning.